Szukaj

IV Światowe Spotkanie Ruchów Ludowych IV Światowe Spotkanie Ruchów Ludowych  

IV Światowe Spotkanie Ruchów Ludowych

Trwa IV Światowe Spotkanie Ruchów Ludowych (EMMP). To forum dzielenia i refleksji reprezentujące ludzi żyjących na peryferiach świata i dążących, aby był on urządzony bardziej po Bożemu, na miarę godności człowieka. Kard. Peter Turkson używa w stosunku do nich określenia: „apostołowie zmian”, ponieważ są oni w bezpośrednim kontakcie z tymi, którzy cierpią z powodu odrzucenia i wykluczenia oraz dążą do przezwyciężenia strukturalnych przyczyn ubóstwa i niesprawiedliwości.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Podczas ubiegłorocznego spotkania roboczego ruchów ludowych omówiono m.in. wpływ pandemii na sytuację pracowników wykonujących najpokorniejsze zajęcia, tych pozbawionych praw oraz odepchniętych, a także problemy przed którymi stoi obecnie ludzkość, w tym tzw. „3T” czyli ziemia, dom oraz praca (z hiszpańskiego tierra, techo y trabajo), trzy „święte prawa”, które ukształtowały dialog z Papieżem Franciszkiem podczas trzech poprzednich spotkań (Watykan, 2014 i 2016; Santa Cruz de la Sierra, 2015).

W encyklice Fratelli tutti temat „3T” został włączony przez Ojca Świętego do magisterium społecznego Kościoła jako podstawowe kryteria sprawiedliwości społecznej, zauważając, że „można pragnąć planety, która zapewni wszystkim: ziemię, dom oraz pracę” (n. 127). Papież w encyklice odnosi się obszernie do ruchów ludowych, którym postanowił towarzyszyć w drodze ze względu na obecną w nich praktykę solidarności, szczególnie z cierpiącymi oraz poczucie wspólnoty we wzajemnej trosce o siebie. Ruchy ludowe charakteryzują się wielką kreatywnością we wdrażaniu różnych form gospodarki i produkcji wspólnotowej.

W spotkaniu odbywającym się na platformie Zoom w kilku językach, udział biorą delegaci z Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, Europy, Afryki, Azji i Oceanii. Uczestniczą w nim mieszkańcy slumsów, sprzedawcy uliczni, szwaczki, rzemieślnicy, rybacy, rolnicy, budowlańcy, górnicy, robotnicy w przedsiębiorstwach z odzysku, wszelkiego rodzaju spółdzielnie, robotnicy w rzemiośle ludowym, robotnicy chrześcijańscy w różnych zawodach, robotnicy z baraków, wszyscy ci, którzy praktykują kulturę spotkania i podążają razem.

Przez ostatnie siedem lat ubodzy, zaniedbani i wykluczeni, z peryferii miejskich, wiejskich i pracowniczych, gromadzili się w dialogu z Papieżem Franciszkiem, aby ich obawy dotyczące rosnącej niesprawiedliwości spowodowanej przez system kapitalistyczny, który generuje wykluczenie, były słyszalne i widoczne. Spotykają się, aby zastanowić się i podzielić swoimi zmaganiami społecznymi, organizowanymi na poziomie wspólnotowym, a przede wszystkim, aby zaproponować alternatywne rozwiązania i nowe formy walki w obronie wspólnych praw, zwłaszcza ziemi, mieszkań i pracy.
 

16 października 2021, 14:12