Szukaj

Vatican News

Papież: otwórzmy się na nowość i niespodzianki Boga

Bez otwartości na nowość i niespodzianki Boga, bez zadziwienia, wiara staje się nudną litanią, która powoli wygasa. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański. Zachęcał do szukania pokornej i ukrytej obecności Boga w codziennym życiu.

Beata Zajączkowska – Watykan 

Komentując niedzielną Ewangelię Papież mówił o niedowiarstwie rodaków Jezusa, czyli o mieszkańcach Nazaretu. Podkreślił, że znają oni Jezusa od 30 lat, ale w przeciwieństwie do mieszkańców innych regionów nie uznają Jego wyjątkowości. Zatrzymują się na tym, co zewnętrzne i odrzucają nowość Jezusa.

„Kiedy pozwalamy, by zwyciężyła wygoda przyzwyczajenia i dyktatura uprzedzeń, trudno jest otworzyć się na nowości i dać się zaskoczyć. My kontrolujemy: przez przyzwyczajenia i uprzedzenia… W końcu często od życia, od doświadczeń a nawet od osób staramy się jedynie uzyskać potwierdzenie naszych idei i schematów, abyśmy nigdy nie musieć podejmować trudu zmiany – mówił Franciszek. – Może się to zdarzyć także w relacji z Bogiem, właśnie nam wierzącym, nam, którym się wydaje, że znamy Jezusa, że już tyle o Nim wiemy i że wystarczy nam powtarzać to samo, co zawsze. To nie wystarczy z Bogiem. Ale bez otwartości na nowość i - dobrze posłuchajcie - otwartości na niespodzianki Boga, bez zadziwienia, wiara staje się nudną litanią, która powoli wygasa. I staje się społecznym przyzwyczajeniem.“

Franciszek wskazał, że zadziwienie, to certyfikat autentyczności naszego spotkania z Bogiem. Podkreślił, że rodacy Jezusa nie wierzą w Niego ponieważ nie akceptują zgorszenia Wcielenia. „Skandalem jest to, że ogrom Boga objawia się w małości naszego ciała, że Syn Boży jest synem cieśli, że boskość jest ukryta w człowieczeństwie, że Bóg jest obecny w obliczu, w słowach, w gestach prostego człowieka. Oto skandal: wcielenie Boga, jego konkretność, jego codzienność” – mówił Franciszek.

„Bóg stał się konkretem w człowieku, w Jezusie z Nazaretu. Stał się towarzyszem drogi. Stał się jednym z nas. Powiedzieć Jezusowi: Ty jesteś jednym z nas – jakże piękna modlitwa. I ponieważ jest jednym z nas, to nas rozumie, towarzyszy nam, przebacza nam, bardzo nas kocha. W zasadzie wygodniej jest mieć boga abstrakcyjnego i dalekiego, który nie wtrąca się w sytuacje i który akceptuje wiarę oddaloną od życia, od problemów, od społeczeństwa. Albo lubimy wierzyć w Boga „z efektami specjalnymi”, który czyni jedynie rzeczy wyjątkowe i zawsze daje wielkie emocje – mówił Papież. – Tymczasem Bóg przyjął ciało: pokorny, czuły, ukryty, staje się nam bliski przebywając w normalności naszego codziennego życia. I tak, jak rodakom Jezusa, grozi nam, że kiedy przechodzi obok nas, nie rozpoznajemy Go, albo raczej jesteśmy Nim zgorszeni.“

Papież modlił się do Matki Bożej, która przyjmowała tajemnicę Boga w codziennym życiu Nazaretu, abyśmy mieli oczy i serca wolne od uprzedzeń i otwarte na zadziwienie, na niespodzianki Boga, na Jego pokorną i ukrytą obecność w codziennym życiu.

04 lipca 2021, 12:15

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Czytaj wszystko >