Szukaj

Vatican News

Papież na Anioł Pański: potrzebujemy „ekologii serca”

„Uczmy się zatrzymywać, wyłączać telefony komórkowe, kontemplować przyrodę, odnawiać się w dialogu z Bogiem” – mówił Ojciec Święty zachęcając do przemyślanego wypoczynku wakacyjnego. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański Franciszek podkreślił jak ważny jest odpoczynek i regeneracja sił.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii Papież zaznaczył, że Jezus cieszy się z naszych  sukcesów, ale jest także zaniepokojony naszym znużeniem fizycznym i duchowym. Chce nas przestrzec przed niebezpieczeństwem popadnięcia w pułapkę aktywizmu, który jest częstym problemem w Kościele. „Robimy tyle rzeczy, że możemy w tym wszystkim pominąć Jezusa. Dlatego zaprasza on nas, podobnie jak uczniów, byśmy wypoczęli z Nim na pustkowiu” – powiedział Ojciec Święty.

Nie wystarczy „wyciągnąć wtyczkę”, trzeba odpocząć naprawdę

„Nie chodzi tylko o odpoczynek fizyczny, ale o odpoczynek serca. Nie wystarczy «wyciągnąć wtyczkę», trzeba odpocząć naprawdę. Żeby to uczynić, musimy: zatrzymać się, zamilknąć, pomodlić się, aby nie przechodzić z wyścigu w pracy do pośpiechu w wakacje. Jezus nie uchylał się od potrzeb tłumów, ale każdego dnia, zanim cokolwiek zrobił, skupiał się na modlitwie, na milczeniu, na zażyłości z Ojcem – powiedział Papież Franciszek. – Jego czuła zachęta – «wypocznijcie nieco» – powinna nam towarzyszyć: wystrzegajmy się pogoni za wydajnością, powstrzymajmy szaleńczą gonitwę, która dyktuje nam nasze plany dnia.“

Papież przypomniał, że Jezusowi i uczniom nie było dane wypocząć. Ludzie zbiegali się do nich ze wszystkich stron. Na ten widok Jezusa ogarnęło współczucie. „Tylko serce, które nie daje się ponieść pośpiechowi, jest zdolne do wzruszenia, to znaczy do tego, by nie dać się pochłonąć samym sobą i sprawom do załatwienia, a dostrzec innych, ich zranienia, ich potrzeby. Współczucie rodzi się z kontemplacji” – wskazał Franciszek.

Wykorzystajmy letnie dni i spotykajmy się z Panem

„Jeśli nauczymy się prawdziwie odpoczywać, staniemy się zdolni do prawdziwego współczucia; jeśli będziemy pielęgnować spojrzenie kontemplacyjne, będziemy wykonywać nasze zajęcia bez pazerności tych, którzy chcą wszystko posiadać i konsumować; jeśli będziemy trwali w kontakcie z Panem i nie znieczulimy najgłębszej części nas samych, rzeczy do zrobienia nie będą miały mocy odebrania nam tchu i pożarcia nas – powiedział Papież Franciszek. – Potrzebujemy „ekologii serca”, na którą składają się odpoczynek, kontemplacja i współczucie. Wykorzystajmy do tego okres letni!“

18 lipca 2021, 12:28

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Czytaj wszystko >