Szukaj

Vatican News
Papież na Anioł Pański Papież na Anioł Pański 

Papież o szukaniu i odnajdywaniu Boga we wszystkich rzeczach

Ufne i cierpliwe sianie dobra, to ważna postawa także dla dobrego wyjścia z pandemii – mówił Ojciec Święty w rozważaniu na Anioł Pański. Komentując przypowieści z niedzielnej Ewangelii zachęcił do szukania i odnajdywania Boga w codzienności. Południową modlitwę maryjną Papież odmówił z okna Pałacu Apostolskiego. Na Placu św. Piotra uczestniczyła w niej dość liczna grupa pielgrzymów z całego świata, co pokazuje, że mimo wciąż istniejących obostrzeń sanitarnych życie w Watykanie powoli zaczyna wracać do normalności.

Beata Zajączkowska – Watykan

Nawiązując do rozpoczynającego się dziś zwykłego okresu liturgicznego Franciszek zauważył, że ewangeliczne przypowieści czerpią inspirację ze zwyczajnego życia i ukazują nam spojrzenie Jezusa, który poprzez codzienną rzeczywistość otwiera okna na tajemnicę Boga i na sprawy ludzkie. Mówiąc o maleńkim ziarnku gorczycy, z którego wyrasta największe drzewo Papież wskazał, że tak właśnie działa Bóg. „Czasami zgiełk świata, wraz z wieloma zajęciami, które wypełniają nasze dni, nie pozwalają nam się zatrzymać i zobaczyć, jak Pan kieruje historią” – podkreślił Franciszek.

Ziarno naszych dobrych uczynków może wydawać się małe, a jednak wszystko, co jest dobre, należy do Boga i dlatego pokornie, powoli przynosi owoce. Pamiętajmy, że dobro zawsze wzrasta w sposób pokorny, ukryty, często niewidzialny – mówił Papież. – Drodzy bracia i siostry, poprzez tę przypowieść Jezus chce wzbudzić w nas zaufanie. W wielu sytuacjach życiowych może się zdarzyć, że się zrazimy, ponieważ widzimy słabość dobra w porównaniu z pozorną siłą zła. Możemy też dać się sparaliżować  nieufnością, gdy zdamy sobie sprawę, że podjęliśmy wysiłek, ale rezultaty nie przychodzą, a sprawy zdają się nigdy nie zmieniać. Ewangelia wymaga od nas nowego spojrzenia na nas samych i na rzeczywistość; żąda, abyśmy mieli doskonalsze oczy, które umieją widzieć dalej, niezależnie od pozorów, aby odkryć obecność Boga, który jako pokorna miłość zawsze działa na glebie naszego życia i historii”.

Papież podkreślił, że to jest nasza ufność, która daje nam siłę, aby iść naprzód każdego dnia z cierpliwością, siejąc dobro, które przyniesie owoce. Wskazał, że ta postawa jest także ważna dla dobrego wyjścia z pandemii. „Trzeba pielęgnować ufność, że jesteśmy w rękach Boga a jednocześnie cierpliwie i wytrwale  starać się wszyscy o odbudowę i rozpoczęcia od nowa” – mówił Franciszek. Przypomniał, że także w Kościele może zakorzenić się chwast nieufności, zwłaszcza, gdy jesteśmy świadkami kryzysu wiary i niepowodzeń różnych projektów i inicjatyw.

Nie zapominajmy nigdy, że rezultaty zasiewu nie zależą od naszych własnych zdolności: zależą od działania Boga. Do nas należy zasiew, z miłością, zaangażowaniem i cierpliwością. Ale moc ziarna pochodzi od Boga – mówił Franciszek. – Jezus wyjaśnia to w kolejnej przypowieści: rolnik sieje ziarno, a potem nie zdaje sobie sprawy, w jaki sposób przynosi ono owoce, ponieważ samo ziarno wzrasta spontanicznie, dniem i nocą, kiedy najmniej się tego spodziewa. Z Bogiem, nawet na glebach najbardziej jałowych, zawsze jest nadzieja na nowe życie”.

13 czerwca 2021, 12:06

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Czytaj wszystko >