Szukaj

Papież pozdrawia uczestników spotkania w Lednicy Papież pozdrawia uczestników spotkania w Lednicy 

Papież pozdrawia uczestników spotkania w Lednicy

Pozdrawiając pielgrzymów Papież zaznaczył, że jutro obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, we Włoszech i innych krajach przeniesiona na niedzielę. Franciszek życzył wszystkim, aby znajdowali w Eucharystii, misterium miłości i chwały, źródło łaski i światła, które rozjaśnia ścieżki życia.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty wyraził pragnienie, aby Ciało i Krew Chrystusa były dla każdego żywą obecnością i wsparciem pośród trudności, umocnieniem w cierpieniu na każdy dzień oraz zadatkiem przyszłego zmartwychwstania. Do Polaków Franciszek powiedział.

Papież – niech Duch Święty otwiera serca na słuchanie

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś w sposób szczególny jednoczę się duchowo z młodymi, którzy - już od dwudziestu pięciu lat - w tych dniach gromadzą się w Lednicy, u źródeł chrzcielnych Polski, aby odnowić swoją przynależność do Chrystusa – stwierdził Papież. Drodzy młodzi, w tym roku słowem kluczowym waszego spotkania jest „Usłysz!”. W Biblii to słowo wprowadza w Dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do słuchania Pana i do miłowania Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił (por. Pwt 6, 4-5). Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego Słowu! Z serca wam błogosławię!“

02 czerwca 2021, 10:21