Vatican News
Papież: jesteśmy narzędziami działania Ducha Świętego Papież: jesteśmy narzędziami działania Ducha Świętego   (ANSA)

Papież: jesteśmy narzędziami działania Ducha Świętego

W rozważaniu przed modlitwą Regina coeli Franciszek zaznaczył, że obchodzona dzisiaj w wielu krajach uroczystość Wniebowstąpienia dopełnia misję Jezusa na ziemi. On bowiem zstąpił z nieba w nasze człowieczeństwo i teraz zabiera je ze sobą do domu Ojca. W tej tajemnicy każdy z nas doświadcza swojego przyszłego przeznaczenia. Wniebowstąpienie nie oznacza opuszczenia przez Jezusa wspólnoty uczniów, ale wiąże się z nowym sposobem obecności. Staje się ona bardziej uniwersalna i uwewnętrzniona.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Papież zwrócił uwagę, że Jezus modli się cały czas za nami do Ojca. Daje mu oglądać swoje rany, te, poprzez które dokonał naszego zbawienia. On stoi przed Ojcem z naszym ciałem jako jeden z nas, jako Bóg-człowiek, i modli się za nami. To powinno dawać nam poczucie bezpieczeństwa i wielkiego zadowolenia. Drugim motywem dla tej wielkiej radości jest obietnica Ducha Świętego.

Papież – Duch Święty jest pierwszym autorem ewangelizacji

„I właśnie otrzymując Ducha Świętego możliwa staje realizacja przykazania, które pozostawił nam podczas pożegnania: «Idzie na cały świat i głoście Ewangelię». To właśnie Duch Święty uzdalnia nas do niesienia Ewangelii światu. To Duch Święty, zgodnie z obietnicą Jezusa, czyli dziewięć dni później, przyszedł w święto Pięćdziesiątnicy. To wielka radność! – podkreślił Franciszek. – Jezus odszedł: jako pierwszy człowiek stoi przed Ojcem. Odszedł ze swoimi ranami, które stały się ceną naszego zbawienia i modli się za nas. A następnie zesłał Ducha Świętego, obiecał nam Go, aby iść i ewangelizować. To, dlatego w ten dzień Wniebowstąpienia towarzyszy nam radość.“

Ojciec Święty wzywał następnie wstawiennictwa Maryi, aby pomogła wszystkim chrześcijanom być odważnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana w świecie, w konkretnych sytuacjach życiowych.

16 maja 2021, 13:26

Czym jest Regina Coeli?

Antyfona Regina Coeli (lub Regina Caeli) – Królowo Niebios – jest jedną z czterech antyfon maryjnych (trzy pozostałe to: Alma Redemptoris Mater – Święta Odkupiciela Matko, Ave Regina Coelorum – Witaj Niebios Królowo i Salve Regina – Witaj Królowo).

W 1742 r. Papież Benedykt XIV ustalił, iż będzie się ją odmawiać w miejsce modlitwy Anioł Pański i na stojąco na znak zwycięstwa nad śmiercią w okresie wielkanocnym, czyli od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Podobnie jak Anioł Pański jest odmawiana trzy razy dziennie: o świcie, w południe i o zachodzie słońca, aby poświęcić dzień Bogu i Maryi.

Według tradycji ta antyczna antyfona swoimi korzeniami sięga VI lub X wieku, a jej rozpowszechnienie jest datowane na pierwszą połowę XIII wieku, kiedy została włączona do franciszkańskiego brewiarza. Składa się z czterech krótkich wersetów, z których każdy kończy się aklamacją: „Alleluja” i jest modlitwą, którą wierni kierują do Maryi, Królowej Niebios, aby dzielić z Nią radość ze zmartwychwstania Chrystusa.

Papież Franciszek, 6 kwietnia 2015 r., w czasie rozważania przed modlitwą Regina Coeli, w Poniedziałek Wielkanocny, wskazał na dyspozycję serca w czasie odmawiania tej modlitwy:

„Zwracamy się do Maryi, zachęcając Ją, by się radowała, bo Ten, którego nosiła w łonie, zmartwychwstał, jak zapowiedział. Zawierzamy się Jej wstawiennictwu. Istotnie nasza radość jest odblaskiem radości Maryi, bo zachowywała Ona i zachowuje z wiarą wydarzenia związane z Jezusem. Odmawiajmy zatem tę modlitwę ze wzruszeniem dzieci, które są szczęśliwe, bo ich Matka jest szczęśliwa”.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Coeli

Czytaj wszystko >