Szukaj

Papież modli się za mieszkańców wyspy Sulawesi Papież modli się za mieszkańców wyspy Sulawesi  

Papież modli się za mieszkańców wyspy Sulawesi

Papież wyraził swoją solidarność z mieszkańcami wyspy Sulawesi w Indonezji, dotkniętej silnym trzęsieniem ziemi. Zapewnił o modlitwie za zmarłych, rannych oraz tych, którzy stracili swoje domy i pracę. Franciszek skierował do Boga prośbę o pociechę i wsparcie wysiłków ludzi śpieszących na pomoc poszkodowanym.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty przypomniał, że dzisiaj we Włoszech obchodzony jest Dzień na rzecz pogłębienia i rozwoju dialogu między katolikami i Żydami. Wyraził nadzieję, że ta inicjatywa, która trwa od ponad trzydziestu lat przyniesie obfite owoce braterstwa i współpracy. Franciszek zwrócił także uwagę, że jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Papież – módlmy się, aby wszyscy stanowili jedno

„W tym roku temat odwołuje się do napomnienia Jezusa: «Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc» (por. J 15,5–9). W poniedziałek 25 stycznia zakończymy go celebracją nieszporów w Bazylice św. Pawła za Murami, wraz z przedstawicielami innych wspólnot chrześcijańskich obecnych w Rzymie – podkreślił Papież. – W tych dniach módlmy się zgodnie, aby wypełniło się pragnienie Jezusa: «aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21). Jedność jest zawsze potężniejsza od konfliktu.“

17 stycznia 2021, 13:06