Szukaj

Vatican News
Papież: Bóg jest centrum i sensem życia Papież: Bóg jest centrum i sensem życia  (Vatican Media)

Papież: Bóg jest centrum i sensem życia

„Przynależność do Chrystusa i wypływający z niej styl życia nie izoluje człowieka wierzącego od świata, ale raczej czyni go aktywnym uczestnikiem posługi miłości na rzecz dobra wspólnego” – te słowa Papież skierował w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek odniósł się do dzisiejszej Ewangelii (por. Mt 22, 15-21), która ukazuje Jezusa zmagającego się z obłudą swoich przeciwników. Próbują oni wpędzić go w pułapkę, stawiając pytanie, na które każda odpowiedź może być powodem do oskarżenia. „Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” (w. 17). Jeśli Jezus odpowie, że nie, to okaże się buntownikiem sprzeciwiającym się panującej władzy, jeśli odpowie, że tak, zostanie uznany za zwolennika kultu cesarza.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Jezus odpowiadając: „oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (w. 21) wznosi się ponad polemikę, w którą próbują uwikłać go przeciwnicy. Zauważa, że owszem, na monecie znajduje się wizerunek cezara, ale człowiek nosi w sobie obraz Boga, któremu jedynie zawdzięcza swoje istnienie i tylko jemu należy się najwyższa cześć.

Papież – trzeba uznać prymat Boga w życiu

„W tym stwierdzeniu Jezusa znajdujemy nie tylko kryterium rozróżnienia pomiędzy sferą polityczną a religijną, ale także wyłaniają się tutaj jasne wytyczne dla misji wierzących wszystkich czasów, również dla nas dzisiaj. Płacenie podatków jest obowiązkiem obywateli, podobnie jak przestrzeganie sprawiedliwych praw państwowych – podkreślił Papież. – Jednocześnie należy uznać prymat Stwórcy w ludzkim życiu i w historii, respektując prawo Boga do tego, co do Niego należy.“

Ojciec Święty stwierdził, że właśnie w tym ma swoje źródło misja Kościoła i chrześcijan. Każdy, na mocy chrztu jest powołany do bycia żywą cząstką społeczności, kierując się wskazaniami Ewangelii i światłem Ducha Świętego. Należy w sposób pokorny i odważny angażować się w budowanie cywilizacji miłości, w której panuje sprawiedliwość i braterstwo.

Franciszek życzył na zakończenie, aby Najświętsza Maryja Panna pomagała wszystkim unikać jakiejkolwiek obłudy oraz być uczciwymi i twórczymi obywatelami. Niech także wspiera nas, uczniów Chrystusa, w misji dawania świadectwa, że Bóg jest centrum i sensem życia.
 

18 października 2020, 12:50