Szukaj

Vatican News
Papież: potrzebna jest różnorodność i solidarność w harmonii Papież: potrzebna jest różnorodność i solidarność w harmonii  (Vatican Media)

Papież: potrzebna jest różnorodność i solidarność w harmonii

„Pośród kryzysów i burz, Pan stawia przed nami wyzwanie i zachęca do rozbudzenia i uaktywnienia solidarności zdolnej nadać trwałość, fundament oraz sens czasom, w których wszystko zdaje się ponosić porażkę” – powiedział Papież w katechezie wygłoszonej podczas audiencji ogólnej. Franciszek podkreślił, że po wielu miesiącach odbywa się ona jako spotkanie twarzą w twarz, nie tylko poprzez kamerę i ekran. Audiencja zgromadziła na Dziedzińcu św. Damazego za Spiżową Bramą około 400 osób.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty stwierdził, że pandemia uwypukla ogólnoludzką współzależność. Podkreślił, że jeśli chcemy wyjść z kryzysu, powinniśmy uczynić to wspólnie w duchu solidarności. Zauważył, że dzisiejszy świat jest globalną wioską, ponieważ wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba przekształcać współzależność w solidarność, bo czasami dzieli je długa droga. Solidarność jest znacznie czymś więcej niż sporadycznym aktem hojności. Wymaga uformowania nowej mentalności, kierującej się dobrem wspólnoty oraz sprawiedliwością w stosunku do każdego.

Od samego początku Biblia przestrzega przed dotarciem do celu życiowej drogi czyli do nieba pomijając związek z Bogiem, ze stworzeniem oraz ze Stwórcą. Ludzie chcą jak budowniczowie wieży Babel wznosić się do góry, ale niszczą przy tym wspólnotę, dziedzictwo kulturowe, a także różnorodność biologiczną oraz równowagę ekologiczną.

Franciszek przypomniał średniowieczne opowiadanie, opisujące „syndrom wieży Babel”. Ukazuje ono, że dla budowniczych najważniejsza była „cegła”, a nie ludzkie życie. Dzisiaj często jest podobnie. Gdy nastąpi załamanie rynków finansowych, pisze o tym prasa całego świata, natomiast gdy tysiące ludzi umiera z głodu, nie wspomina o tym nikt. Całkowitym przeciwieństwem wieży Babel jest Pięćdziesiątnica. Duch Święty tworzy jedność w różnorodności, tworzy harmonię.

Papież – ludzie są braćmi i siostrami

„W opowiadaniu o wieży Babel nie było harmonii; szło się naprzód, aby zarobić. Drugi był jedynie narzędziem, wyłącznie «siłą roboczą», ale tutaj podczas Pięćdziesiątnicy, każdy jest narzędziem, ale narzędziem wspólnotowym, które uczestniczy całym sobą w budowaniu wspólnoty – podkreślił Papież. – Dobrze o tym wiedział święty Franciszek z Asyżu i ożywiony Duchem Świętym nadał wszystkim ludziom, a wręcz całemu stworzeniu, imię brata lub siostry (por. LS, 11; por. ŚW. BONAWENTURA, Życiorys większy św. Franciszka, VIII, 6: FF 1145). Dla Franciszka bratem był także wilk, pamiętajmy o tym.“

Ojciec Święty zaznaczył, że poprzez Pięćdziesiątnicę Bóg staje się obecny i inspiruje wiarę wspólnoty zjednoczonej w różnorodności i solidarności. Solidarna różnorodność posiada „przeciwciała”, aby wyjątkowość każdego, która jest darem, nie zapadła na chorobę indywidualizmu i egoizmu.

Papież – czy myślę o potrzebach innych?

„Pośród kryzysu solidarność kierowana wiarą pozwala nam przekładać miłość Boga na naszą zglobalizowaną kulturę, nie porzez budowanie wież czy murów – ileż murów dzisiaj się wznosi – które dzielą, a potem upadają, ale poprzez budowanie wspólnot i wspieranie procesów prawdziwie ludzkiego i solidarnego rozwoju – zauważył Papież. – I w tym pomaga solidarność. Postawcie sobie jedno pytanie: Czy myślę o potrzebach innych? Niech każdy odpowie w swoim sercu.“

02 września 2020, 12:40