Szukaj

Vatican News
Papież: prośmy o łaskę powrotu do pierwotnej miłości Papież: prośmy o łaskę powrotu do pierwotnej miłości 

Papież: prośmy o łaskę powrotu do pierwotnej miłości

Podczas porannej Eucharystii Papież modlił się za artystów, za ludzi kultury i sztuki, którzy mogą dopomóc w przeżywaniu trudnego czasu pandemii. W homilii mówił o potrzebie prośby o łaskę powrotu do pierwszego wezwania, kiedy Jezus spojrzał na nas z miłością.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zauważył, że Jezus upomniał idący za nim tłum, który po rozmnożeniu chlebów i ryb chciał obwołać Go królem. Ludzie zapomnieli o pierwotnym entuzjazmie dla Jego słów. Pan przypomina im o pierwszym doznaniu. Prostuje drogę osób, które podjęły drogę bardziej światową niż ewangeliczną.

Papież – powracać do pierwszego spotkania

„Pan wzywa, aby powracać do pierwszego spotkania, do tej pierwszej chwili, kiedy spojrzał na nas, przemówił oraz zrodził w naszych sercach pragnienie naśladowania Go – podkreślił Papież. O tę łaskę powinnyśmy prosić Pana, ponieważ my w życiu zawsze napotykamy na pokusę oddalenia się, kiedy widzimy inne rzeczy: «Ale to pójdzie dobrze, ale to jest dobra myśl...». Oddalamy się. Łaska powrotu zawsze do pierwszego wezwania, do pierwszego momentu: nie zapominać, nie zapominać swojej historii, kiedy Jezus spojrzał na mnie z miłością i powiedział: «To jest twoja droga»; kiedy Jezus poprzez wielu ludzi pozwolił mi podjąć drogę Ewangelii, a nie inne światowe drogi, z innymi wartościami. Powracać do pierwszego spotkania.“

Ojciec Święty zauważył, że pośród wskazań, jakie Jezus daje kobietom w poranek wielkanocny jest wezwanie, aby pójść do uczniów i powiedzieć im, żeby poszli do Galilei, gdzie Go odnajdą. Galilea była miejscem pierwszego spotkania. Tam spotkali Jezusa.

Papież – pamięć o mojej Galilei

„Każdy z nas ma wewnątrz swoją własną «Galileę», konkretny moment, w którym Jezus przybliżył się i powiedział nam: «Pójdź na Mną». W życiu wydarza się to, co przydarzyło się tamtym ludziom – dobrym przecież, bo później mówią do Niego: «Ale co powinniśmy czynić?», natychmiast stali się posłuszni – zdarza się, że oddalamy się i szukamy innych wartości, innych interpretacji, innych rzeczy, i tracimy świeżość pierwszego wezwania – podkreślił Papież. Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam również o tym «Przypomnijcie sobie dawne dni». Pamięć, pamięć pierwszego spotkania, pamięć o «mojej Galilei», kiedy Pan spojrzał na mnie z miłością i powiedział mi: «Pójdź za mną».“

27 kwietnia 2020, 11:32