Szukaj

Vatican News
Papież: niech Wielki Post pozwoli nam zbliżyć się do Pana Papież: niech Wielki Post pozwoli nam zbliżyć się do Pana 

Papież: niech Wielki Post pozwoli nam zbliżyć się do Pana

„Obyśmy przy pomocy światła wiary mogli odkryć naszą prawdziwą tożsamość i stawali się świadkami Tego, który jedyny jest «światłością świata»” – zachęcał Papież w czasie rozważania poprzedzającego modlitwę „Anioł Pański”. Podobnie jak w poprzednie dwie niedziele Franciszek odmówił ją przed kamerami telewizyjnymi w bibliotece Pałacu Apostolskiego bez udziału wiernych.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Papież odwołał się do Ewangelii św. Jana (9, 1-41) mówiącej o człowieku niewidomym od urodzenia, któremu Jezus przywraca wzrok. Pomimo nieufności i wrogości otaczających go osób, którzy nie wierzą w cudowne uzdrowienie, on powoli odkrywa kim jest Jezus i przyjmuje Go jako Mesjasza. Odkrywa także swoją tożsamość i na nowo postrzega świat, w świetle Jezusa Chrystusa.

Przebaczenie Pana usuwa zasłonę grzechu

„Jego droga oświecenia jest metaforą procesu wyzwolenia z grzechu, procesu do którego jesteśmy powołani. Grzech jest jak ciemna zasłona, która zakrywa naszą twarz i uniemożliwia nam wyraźne postrzeganie siebie i świata. Przebaczenie Pana usuwa tę zasłonę cienia i ciemności, przywracając nam nowe światło – podkreślił Ojciec Święty. – Niech przeżywany przez nas Wielki Post będzie okresem stosownym i cennym, byśmy zbliżyli się do Pana, prosząc Go o Jego miłosierdzie, w różnych formach, jakie proponuje nam Matka Kościół.“

Franciszek zaznaczył, że uzdrowiony niewidomy staje się obrazem każdego ochrzczonego, który otrzymawszy łaskę Pana zostaje wyrwany z ciemności grzechu i umieszczony w świetle wiary.

Otrzymawszy Boże światło sami mamy stawać się światłem

„Ale nie wystarczy przyjąć światła, trzeba stać się światłem. Każdy z nas jest wezwany do przyjęcia Bożego światła, aby ukazać je całym swym życiem – zachęcał Franciszek. – Św. Paweł przypomina nam dzisiaj: «Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda» (Ef 5, 8-9). Ziarno nowego życia umieszczone w nas we chrzcie jest jak iskra ognia, który oczyszcza przede wszystkim nas, spalając zło, które mamy w sercach i pozwala nam jaśnieć i oświecać.“

22 marca 2020, 14:53