Szukaj

Vatican News
Papież wysyła przyszłych watykańskich dyplomatów na misje Papież wysyła przyszłych watykańskich dyplomatów na misje  

Papież wysyła przyszłych watykańskich dyplomatów na misje

Od nowego roku akademickiego 2020/2021 kapłani, przygotowujący się do pracy w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, będą jeden rok formacji przeżywali posługując w konkretnej diecezji misyjnej. Nie chodzi bynajmniej o praktykę w którejś z nuncjatur, ale o konkretne zaangażowanie duszpasterskie. Poinformował o tym Papież w liście do prezesa Papieskiej Akademii Kościelnej, będącej kuźnią watykańskich dyplomatów.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

         „Jestem przekonany, że takie doświadczenie będzie pożyteczne dla tych, którzy w przyszłości będą powołani do współpracy z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej, a później sami zostaną posłani do reprezentowania Papieża w różnych państwach i Kościołach lokalnych” – pisze Franciszek do  abp. Josepha Marino. Wskazuje zarazem, że jest przekonany, iż to nowe doświadczenie ubogaci formację akademicką o posługę misyjną w konkretnej, misyjnej wspólnocie.

         Papież wyraził zarazem przekonanie, że zostaną przezwyciężone wszystkie trudności, które mogłyby się pojawić w perspektywie tego nowego stylu formacyjnego. „To doświadczenie powróci jako użyteczne nie tylko dla tych młodych studentów, ale także dla poszczególnych Kościołów, z którymi będą współpracowali” –  podkreśla Ojciec Święty. Wyraża też nadzieję, że również „w innych kapłanach Kościoła powszechnego wzbudzi to pragnienie bycia dyspozycyjnymi do podjęcia choćby czasowej służby na misjach, poza swoją diecezją”.

        

17 lutego 2020, 12:42