Szukaj

Vatican News
Papież zatwierdził wybór dziekana Kolegium Kardynalskiego Papież zatwierdził wybór dziekana Kolegium Kardynalskiego 

Papież zatwierdził wybór dziekana Kolegium Kardynalskiego

Ojciec Święty zatwierdził wybór nowego dziekana Kolegium Kardynalskiego. Został nim mianowany kard. Giovanni Battista Re, wcześniejszy wicedziekan. Jest on pierwszym purpuratem na tym stanowisku powołanym według nowych zasad przyjętych przez Papieża. Franciszek zatwierdził także wybór wicedziekana, którym został kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

W specjalnym liście apostolskim motu proprio Papież zmienił sposób powoływania nowego dziekana. Według nowych reguł będzie on powoływany spośród kardynałów-biskupów na pięcioletnią kadencję z możliwością jej przedłużenia. Poprzednim dziekanem Kolegium Kardynalskiego był kard. Angelo Sodano, który sprawował swoją funkcję od 2005 r. Ojciec Święty przyjął jego rezygnację ze względu na zaawansowany wiek i nadał mu tytuł dziekana emeryta, który będzie przysługiwał każdemu odchodzącemu z tej funkcji purpuratowi.

Kardynał dziekan przewodniczy Kolegium, ale – będąc „primus inter pares” (pierwszym pośród równych) – nie ma władzy nad innymi kardynałami. Do jego obowiązków należy zwołanie konklawe w przypadku wakatu Stolicy Apostolskiej i przewodniczenie mu, jeśli ma mniej niż osiemdziesiąt lat i – w związku z tym – posiada prawo głosu. Na ostatnim konklawe, w marcu 2013 roku, kardynał Sodano z powodu wieku nie mógł przewodniczyć głosowaniu w Kaplicy Sykstyńskiej, dlatego zadanie to powierzył swojemu zastępcy, Giovanniemu Battiście Re.
 

25 stycznia 2020, 15:35