Szukaj

Papieska Msza w Nagasaki Papieska Msza w Nagasaki 

Papież: Królestwo Boże rodzi się z miłości i współczucia

Ewangelia Uroczystości Chrystusa Króla zaprasza na Kalwarię, gdzie jak Dobry Łotr można głośno zawołać w obronie cierpiącego Niewinnego oraz wyznać wiarę i towarzyszyć Jego męce, wspierać Jego samotność i opuszczenie oraz usłyszeć, że zbawienie jest słowem, które Bóg pragnie ofiarować wszystkim – tak można streścić przesłanie Papieża Franciszka wygłoszone podczas Mszy w Nagasaki.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zaprasza do wsłuchania się w dialog ukrzyżowanego Jezusa z jednym ze złoczyńców, który pośród okrzyków drwin i poniżenia ogłasza go królem. Słowa prośby Dobrego Łotra: „wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23, 42) spotykają się ze słowami Jezusa: „zaprawdę powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). To ostatnie słowa, jakie Jezus słyszy i zarazem ostatnie, jakie wypowiada, zanim odda siebie Ojcu. Ta szczególna wymiana zdań pomiędzy cierpiącym Bogiem a grzesznym człowiekiem stanowi centrum historii oraz klucz do zrozumienia istoty Królestwa Bożego. Kalwaria jako miejsce trwogi i poniżenia człowieka przemienia się dzięki postawie Dobrego Łotra w miejsce nadziei dla całej ludzkości, nawet gdy po ludzku wydaje się, że wszystko jest skończone.

„Zbawienie i pewność, których świadectwo odważnie dali swoim życiem św. Paweł Mika i jego towarzysze, a także tysiące męczenników, stanowią wasze dziedzictwo duchowe – mówił Papież. – Pragniemy iść ich śladami, podążać ich krokami, aby odważnie wyznawać, że miłość dana, złożona w ofierze i uświęcona przez Chrystusa na krzyżu jest w stanie przezwyciężyć wszelkiego rodzaju nienawiść, egoizm, zniewagę lub uchylanie się od obowiązków. Jest w stanie pokonać wszelki gnuśny pesymizm lub usypiający dobrobyt, doprowadzający do sparaliżowania wszelkiego dobrego działania i decyzji.“

Ojciec Święty przypomniał, że w dzisiejszą uroczystość chrześcijanie szczególnie modlą się o bycie zaczynem Królestwa Bożego we wszystkich obszarach życia, do bycia tą szczeliną, poprzez którą przepływa Duch Święty. Królestwo Boże to nie plan na przyszłość, ale zadanie na dzisiaj, także pośród obojętności, która często ucisza ludzi chorych i niepełnosprawnych, starszych i opuszczonych.

„Nagasaki nosi w swej duszy ranę trudną do zagojenia, znak niewytłumaczalnego cierpienia wielu niewinnych; ofiar dotkniętych wojnami dnia wczorajszego, ale które także i dziś cierpią z powodu tej trzeciej wojny światowej w kawałkach – mówił Franciszek. – Wznieśmy tutaj swój głos poprzez wspólną modlitwę za wszystkich, którzy dziś cierpią w ciele z powodu tego grzechu, który woła o pomstę do nieba, oraz aby było coraz więcej tych, którzy jak Dobry Łotr są zdolni, żeby nie milczeć ani drwić, ale prorokować własnym głosem królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

24 listopada 2019, 06:30