Szukaj

Vatican News
Papież do władz: młodzi żądają od nas odważnych decyzji Papież do władz: młodzi żądają od nas odważnych decyzji  (ANSA)

Papież do władz: młodzi żądają od nas odważnych decyzji

Do budowania bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata konieczna jest kultura spotkania i dialogu, cechująca się mądrością, wizją i szerokością spojrzenia – powiedział Papież podczas spotkania z przedstawicielami japońskich władz i społeczeństwa. Odbyło się ono w siedzibie japońskiego premiera.

Krzysztof Bronk - Watykan

         Witając Franciszka, premier Shinzō Abe wyraził podziw dla japońskich chrześcijan, którzy przez 220 lata zachowali w ukryciu swą wiarę pośród prześladowań. Przypominał też o ich tragicznym losie, bowiem to właśnie oni i ich potomkowie padli ofiarą bomby atomowej, która spadła na Nagasaki.

         Premier podziękował też Papieżowi za współczucie, z jakim podchodzi do ofiar tej katastrofy, a w szczególności za rozpowszechnianie zdjęcia dziesięcioletniego chłopca, który niesie na plecach swego zmarłego brata do krematorium w Nagasaki. W tym kontekście Shinzō Abe zapewnił, że misją Japonii, jedynego kraju, który doświadczył straszliwych zniszczeń broni atomowej, nadal będzie kierowanie dążeniami wspólnoty międzynarodowej do uwolnienia świata od arsenałów nuklearnych.

„Nadal będziemy pracować na rzecz budowania mostów miedzy państwami, które posiadają broń nuklearną i tymi, które jej nie mają. Deklaruję, że będziemy niestrudzenie dążyć do promowania dialogu i nawiązania współpracy między tymi dwiema stronami.“

         Japoński premier przypomniał też o zaangażowaniu Japonii w pomoc ubogim oraz w walkę o poszanowanie praw człowieka.

„Kiedy my cieszymy się pokojem, na świecie są ludzie, którzy doświadczają prześladowań. Są ludzie więzieni bez przyczyny. I jak Papież Franciszek mówi, że powinniśmy chronić wszelkie życie, tak też nie możemy opuścić nikogo, kto znajduje się w otchłani takiej rozpaczy. My, którzy szanujemy wolność i prawa człowieka, musimy bez wyjątków ratować tych, którzy nie widzą już światła nadziei, lecz samą tylko rozpacz.“

         Odnosząc się do słów japońskiego premiera, Franciszek podkreślił potrzebę podejmowania wszelkich środków, aby nigdy nie powtórzyło się zniszczenie dokonane przez bomby atomowe w Hiroszimie i Nagasaki.

Dialog jedyną bronią godną człowieka

„Historia uczy nas, że nawet najpoważniejsze konflikty między narodami i państwami mogą znaleźć odpowiednie rozwiązania jedynie na drodze dialogu - jedynej broni godnej człowieka i zdolnej do zagwarantowania trwałego pokoju. Jestem przekonany o potrzebie zajęcia się problemem nuklearnym na poziomie wielostronnym, promując proces polityczny i instytucjonalny, zdolny do wypracowania szerszego konsensusu i działań międzynarodowych.“

         Papież zauważył, że dobrym przykładem kultury spotkania i dialogu są igrzyska olimpijskie, które w przyszłym roku odbędą się w Japonii. Wskazał też na istotny wkład, jaki na tym polu wnoszą religie.

Relacje między religiami na wzór deklaracji z Abu Zabi

„Dobre relacje między różnymi religiami mają nie tylko istotne znaczenie dla przyszłości pokoju, ale także, by przygotować obecne i przyszłe pokolenia do docenienia zasad etycznych, stanowiących podstawę prawdziwie sprawiedliwego i humanitarnego społeczeństwa. Zgodnie ze słowami Dokumentu o Ludzkim Braterstwie, który podpisałem z wielkim imamem Al-Azhar w lutym bieżącego roku, nasza wspólna troska o przyszłość rodziny ludzkiej zachęca nas, byśmy «przyjęli kulturę dialogu jako drogę; wzajemną współpracę jako kodeks postępowania; wzajemne porozumienie jako metodę i standard».“

         Na zakończenie przemówienia do japońskich władz Franciszek podjął szeroko pojęte kwestie ekologiczne. Zauważył, że kwiat wiśni, która jest symbolem piękna japońskiej przyrody, wskazuje też na jej kruchość.

Ochrona stworzenia to także ekologia człowieka

„Podczas, gdy wspólnota międzynarodowa ma trudności z wypełnieniem swoich zobowiązań w zakresie ochrony stworzenia, coraz częściej ludzie młodzi mówią i żądają odważnych decyzji. Rzucają nam wyzwanie, aby postrzegać świat nie jako własność, którą należy wyzyskiwać, ale cenne dziedzictwo, które trzeba przekazać następcom. Z naszej strony «trzeba im dać prawdziwe odpowiedzi, a nie puste słowa; fakty, a nie złudzenia» (Orędzie na Światowy dzień modlitw o ochronę stworzenia 2019). W tym zakresie kompleksowe podejście do ochrony naszego wspólnego domu musi uwzględniać także ekologię człowieka. Zaangażowanie w ochronę oznacza stawienie czoła pogłębiającej się przepaści między bogatymi, a ubogimi w globalnym systemie gospodarczym, który pozwala nielicznym uprzywilejowanym żyć w bogactwie, podczas gdy większość ludności świata żyje w ubóstwie.“

 

25 listopada 2019, 11:31