Szukaj

Vatican News
Papież: spotkać oblicze Boga w obliczu każdego brata i siostry Papież: spotkać oblicze Boga w obliczu każdego brata i siostry  (Vatican Media)

Papież: spotkać oblicze Boga w obliczu każdego brata i siostry

Pozdrawiając profesorów, wykładowców oraz studentów Uniwersytetu „Sophia”, powstałego z inspiracji ruchu Focolari w Loppiano, w Toskanii, Papież Franciszek podkreślił trzy słowa klucze wskazujące kierunek jego rozwoju: mądrość, przymierze oraz wyjście.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że sama nazwa uniwersytetu wskazuje na zasadniczy cel jego istnienia, którym jest komunikowanie i nauczanie mądrości przenikającej wszystkie dziedziny wiedzy. Mądrość jest Światłem oblicza Boga, które oświeca oblicze człowieka: jego tajemnicę, pytania, cierpienia oraz przeznaczenie.

Drugim pojęciem wskazanym przez Papieża jest słowo przymierze. To pojęcie łączy Boga z ludźmi, tworzy jedność pomiędzy pokoleniami, ludami i kulturami. W rzeczywistości uniwersytetu ważne jest budowanie relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami. Chodzi także o przymierze pomiędzy człowiekiem, zwierzętami, roślinami, aż po naturę nieożywioną. Te elementy razem widziane czynią pięknym oraz różnorodnym nasz wspólny dom. Wszystko pozostaje w relacji ze wszystkim i wszystko jest stworzone, aby stanowić żywą ikonę Boga, który jest Trójcą Miłości! W dalszej kolejności Ojciec Święty wymienił słowo: wyjście.

Papież – trzeba wychodzić z zamknięcia

„Bez wyjścia nie można spotkać się z Mądrością, bez wyjścia przymierze nie ogarnie wszystkich, poprzez coraz szersze i włączające koła koncentryczne. Tylko wychodząc można napotkać konkretne oblicza braci i sióstr, z ich ranami oraz dążeniami, z ich pytaniami oraz z ich darami. Powinniśmy nauczyć się jak sercem, umysłem i rękami «wychodzić z zamknięcia w sobie», jak mówi List do Hebrajczyków (13, 13), aby spotkać, właśnie poza, oblicze Boga w obliczu każdego brata i siostry.“

14 listopada 2019, 14:19