Szukaj

Vatican News
Papież o potrzebie nowego humanizmu Papież o potrzebie nowego humanizmu 

Papież o potrzebie nowego humanizmu

Do podejmowania starań na rzecz realizacji paktu wychowawczego, wyrażającego dążenia do solidarnego humanizmu zachęcił Franciszek w przesłaniu na inaugurację Paktu Wychowawczego. 14 maja 2020 r. odbędzie się w Watykanie wydarzenie pod hasłem „Odbudowa globalnego paktu wychowawczego”. Inicjatywę tę podjęła Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

W opublikowanym z tej okazji przesłaniu Papież przypomniał swą zachętę do współpracy na rzecz ochrony naszego wspólnego domu. Aby móc zrealizować to pragnienie potrzebny jest pakt wychowawczy, który wychowywałby do powszechnej solidarności i nowego humanizmu. Franciszek przytoczył afrykańskie przysłowie, które mówi, że do wychowania jednego dziecka potrzebna jest cała wioska i wezwał do stworzenia takiej wioski edukacyjnej.

Świat potrzebuje innej ekonomii i polityki

„Musimy znaleźć sposób, aby ta wioska powodowała u wszystkich wzrost świadomości tego, co jednoczy ludzi i wszystko to, co buduje osobę; naukę i życie; pokolenia; nauczających i uczących się; rodzinę i społeczeństwo obywatelskie z jego cechami politycznymi, przedsiębiorczymi i solidarnościowymi – mówił Papież. – Musimy znaleźć sposób, aby w tej wiosce narodziła się powszechna konwergencja na rzecz przymierza między mieszkańcami Ziemi a «wspólnym domem», aby wychowanie rodziło pokój, sprawiedliwość i otwartość na wszystkie narody rodziny ludzkiej, a także dialog między religiami. Chodzi o wioskę uniwersalną, ale także spersonalizowaną, dla każdego. Musimy tworzyć procesy wychowawcze uświadamiające, że wszystko w świecie jest głęboko połączone i konieczne jest znalezienie innych sposobów rozumienia ekonomii, polityki, rozwoju i postępu. Musimy mieć odwagę, by formować ludzi gotowych do zaangażowania się w służbę na rzecz wspólnoty.“

W przyszłym roku Papież zaprasza do Rzymu osoby zaangażowane w działania edukacyjne, a zwłaszcza osoby publiczne, zajmujące odpowiedzialne stanowiska w wymiarze globalnym i te, którym leży na sercu przyszłość nowych pokoleń. Apeluje o udział w spotkaniu także ludzi młodych.

„Zapraszam każdego, aby stał się czynnym uczestnikiem tego przymierza, podejmując osobiste i wspólnotowe zobowiązanie do pielęgnowania razem marzenia o solidarnym humanizmie, odpowiadającym na oczekiwania człowieka i plan Boga” – pisze Franciszek w przesłaniu na inaugurację Paktu Wychowawczego.

 

12 września 2019, 12:00