Szukaj

Vatican News
Papież: Mauritius piękny różnorodnością Papież: Mauritius piękny różnorodnością  (Vatican Media)

Papież: Mauritius piękny różnorodnością

Różnorodność jest piękna – powiedział na Mauritiusie Papież Franciszek. Podczas swojego spotkania z przedstawicielami władz wyspy zachęcał do otwartości na imigrantów i rozwijania polityki gospadarczej zorientowanej na człowieka. Nie ulegajcie pokusie czystej opłacalności – wzywał Ojciec Święty.

Łukasz Sośniak SJ - Watykan

Franciszek podkreślił wielokulturową i wieloetniczną tożsamość mieszkańców Mauritiusa. Jak dodał, wyspa jest dowodem na to, że można osiągnąć stabilny pokój wśród kulturowej różnorodności.

Różnorodność jest piękna

“ W tym znaczeniu wasz głos jest autorytatywny – ponieważ stał się on życiem. Przypomina on, że możliwe jest osiągnięcie stabilnego pokoju wychodząc z przekonania, że różnorodność jest piękna, gdy godzi się na nieustanne wkraczanie w proces pojednania, aż do zawarcia pewnego rodzaju paktu kulturowego, który sprawia że pojawia się «różnorodność pojednana» – zaznaczył Franciszek. - To jest okazja i podstawa do zbudowania prawdziwej wspólnoty w łonie wielkiej rodziny ludzkiej, bez potrzeby usuwania na margines, wykluczania lub odrzucania kogokolwiek. ”

Franciszek wezwał mieszkanców Mauritiusa, aby pamiętali o swoich korzeniach i otwarli drzwi imigrantom, którzy tak jak niegdyś oni, przybywają po pomoc na tę piękną wyspę.

Gościnność jest w waszym DNA

“ DNA waszego ludu zachowuje pamięć o ruchach migracyjnych, które przywiodły waszych przodków na tę wyspę, a także skłoniły ich do otwarcia się na różnice, aby je zintegrować mając na uwadze dobro wszystkich. Właśnie dlatego zachęcam was, abyście dochowując wierności swoim korzeniom, podjęli wyzwanie przyjęcia i ochrony migrantów, którzy przybywają tutaj, aby znaleźć pracę, a dla wielu z nich lepsze warunki życia dla ich rodzin. – wzywał Papież. - Zadbajcie, by ich ugościć, tak jak wasi przodkowie potrafili ugościć się nawzajem, jako protagoniści i obrońcy prawdziwej kultury spotkania, pozwalającej migrantom i wszystkim innym na bycie uznanymi w ich godności i prawach. ”

Na koniec Ojciec Święty pogratulował mieszkacom Mauritiusa rozwoju gospodarczego i przestrzegł, że nie zawsze przynosi on korzyści wszystkim, a bywa wręcz odwrotnie – niektórych usuwa na bok, zwłaszcza dotyczy to ludzi młodych.

Nie ulegnijcie pokusie doraźnej korzyści

“ Dlatego chciałbym zachęcić was do rozwijania polityki gospodarczej zorientowanej na osoby, która potrafiłaby dać pierwszeństwo lepszej dystrybucji dochodów, stwarzaniu miejsc pracy, integralnej promocji najuboższych. – powiedział Ojciec Święty. - Zachęcajcie się, byście nie ulegli pokusie bałwochwalczego systemu ekonomicznego, który musi poświęcić życie ludzkie na ołtarzu spekulacji i czystej opłacalności, która bierze pod uwagę tylko doraźną korzyść ze szkodą dla ochrony najuboższych, środowiska i jego zasobów. ”

09 września 2019, 16:15