Szukaj

Vatican News
Papież: Kościół wzrasta dzięki atrakcyjności świadectwa Papież: Kościół wzrasta dzięki atrakcyjności świadectwa  (Vatican Media)

Papież: Kościół wzrasta dzięki atrakcyjności świadectwa

Niech Matka Boża pomoże wam w byciu posłusznymi natchnieniom Ducha Świętego. W ten sposób wasze świadectwo oraz wasz entuzjazm staną się właściwym narzędziem w służbie Ewangelii. Idźcie przed siebie, postępujcie w wierze i miłości przede wszystkim wobec tych, którzy są najbiedniejsi i odrzuceni, ufając zawsze Bożej obietnicy. Zachętę tę Papież skierował do członków Wspólnoty Abraham, których przyjął z okazji 30. lecia powstania. Wyrosła ona ze wspólnot charyzmatycznych, a jej celem jest ewangelizacja.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Franciszek wezwał ich, aby na wzór swojego patrona wsłuchiwali się w głos Boga, bo tylko On wie kiedy i jak zechce objawić się człowiekowi. Aby to było możliwe konieczna jest umiejętność słuchania i cisza, bo to ona jest sekretem dobrego wsłuchiwania się w głos Pana.

Łagodność świadectwa u źródeł ewangelizacji

„Łagodność, która pochodzi od Ducha Świętego sprawia, że stajemy się świadkami, gdyż Jego drogą nie jest prozelityzm, ale świadectwo. Jeżli ktoś przychodzi, aby uprawiać prozelityzm nie należy do Kościoła, należy do sekty – podkreślił Ojciec Święty. - Kościół, którego pragnie Pan, jak mówił Benedykt XVI, nie wzrasta dzięki prozelityzmowi, ale rośnie dzięki swej sile przyciągania, to znaczy atrakcyjności świadectwa, za którym zawsze stoi Duch Święty. To jest metodologia, którą powinniśmy się kierować w dziele ewangelizacji. Trzeba kroczyć razem z ludźmi naszych czasów, słuchać tego, co noszą w swoich sercach, aby ofiarować im, naszym życiem, wiarygodną odpowiedź, to znaczy taką, która pochodzi od Boga, poprzez Jezusa Chrystusa.“

14 września 2019, 15:26