Vatican News
Papież do augustianów: poszukiwanie Boga jest pierwszym apostolatem Papież do augustianów: poszukiwanie Boga jest pierwszym apostolatem  (ANSA)

Papież do augustianów: poszukiwanie Boga pierwszym apostolatem

Papież przyjął dzisiaj na audiencji uczestników kapituły generalnej zakonu augustianów. Wezwał ich do łączenia osobistego doświadczenia Boga z ukazywaniem Go współczesnemu światu w sposób jasny, odważny, bez kompromisów i wahań.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Franciszek zwrócił uwagę, że jedność w miłości jest podstawowym punktem doświadczenia i duchowości św. Augustyna i fundamentem całego życia.

Papież – idziemy do Boga w miłości

„Jeden duch i jedno ciało rodzi się w tym wiecznym źródle: w Bogu. Wasze serca powinny by wychylone ku Bogu. Zawsze! Najważniejszym celem życia każdego członka wspólnoty powinno być poszukiwanie Boga, a także pozwolenie Jemu, aby nas szukał. To ukierunkowanie powinno być świadome, czytelne, poparte świadectwem pośród was, bez fałszywego wstydu – podkreślił Ojciec Święty. - Poszukiwanie Boga nie może być przesłonięte innymi celami, nawet wzniosłymi i apostolskimi. Ponieważ to jest wasz pierwszy apostolat. Jesteśmy tutaj – to powinniście powtarzać pomiędzy wami każdego dnia, ponieważ podążamy ku Bogu. A ponieważ Bóg jest Miłością, idzie się do Niego w miłości.“

Miłość jest nie tylko celem i środkiem życia zakonnego, ale jest także jego centrum. Św. Augustyn nazywał Kościoł „matką miłości”, która wciąż wzywa i przypomina o potrzebie jedności. Franciszek przywołał w tym kontekście fragment konstytucji zakonu, który mówi o miłości braterskiej jako znaku profetycznym. Wskazuje on, że nie można być tym znakiem nie podejmując na codzień swojego krzyża z pokorą i łagodnością, z miłości do Chrystusa.
 

13 września 2019, 14:56