Szukaj

Vatican News
Papież: chorzy mają uprzywilejowane miejsce w Kościele Papież: chorzy mają uprzywilejowane miejsce w Kościele  (Vatican Media)

Papież: chorzy mają uprzywilejowane miejsce w Kościele

Kościół jest „szpitalem polowym”, który przygarnia najsłabszych, czyli chorych. Mają oni w Kościele uprzywilejowane miejsce. Nie mogą być wykluczani. Wręcz przeciwnie należy otoczyć ich opieką oraz zatroszczyć się o nich. Papież Franciszek mówił o tym podczas audiencji środowej. Kontynuując cykl katechez na temat Dziejów Apostolskich zwrócił uwagę, że w 5 rozdziale św. Łukasz ukazuje Kościół właśnie jako „szpital polowy”.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty podkreślił, że to właśnie św. Piotr, który miał pierwszeństwo wśród apostołów, przechodził pomiędzy chorymi, tak, jak czynił to Jezus, biorąc na siebie ich słabości i choroby. „Pozwalał, aby to sam Chrystus, żyjący i działający okazywał swoją moc” – mówił Franciszek.

Papież - cień Piotra staje się uzdrawiającą „czułością”

„Napełniony Duchem swego Pana, Piotr przechodzi i nic nie czyni. To jego cień staje się uzdrawiającą «czułością», przekazem zdrowia, tchnieniem czułości Zmartwychwstałego, pochylającego się nad chorymi i przywracającego życie, zbawienie, godność – podkreślił Papież. – W ten sposób Bóg manifestuje swoją bliskość i czyni z ran swoich dzieci – powiedzmy to trochę trudniejszym językiem - «miejsce teologiczne swojej czułości» (Rozważanie poranne w Domu Świętej Marty, 14.12.2017). W ranach chorych, w chorobach, które stanowią przeszkodę, aby iść naprzód przez życie, zawsze obecny jest Jezus, rana Jezusa. Jezus, który wzywa każdego z nas do zaopiekowania się nimi, umacniania ich oraz uzdrawiania.“

Franciszek zauważył, że takie postępowanie Piotra wzbudziło nienawiść oraz zazdrość u saduceuszy, którzy uwięzili apostołów i zabronili im nauczania.

Papież – należy bardziej słuchać Boga niż ludzi

„Ci ludzie widzieli cuda czynione przez apostołów nie w sposób magiczny, ale w imię Jezusa; ale nie chcieli tego przyjąć i umieścili ich w więzieniu; poddali ich chłoście. Ci zostali cudownie uwolnieni, ale przeciwnicy mieli na tyle twarde serca, że nie chcieli uwierzyć temu, co widzieli – zwrócił uwagę Franciszek. – Wówczas Piotr odpowiedział dając klucz do życia chrześcijańskiego: «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi» (Dz 5,29), ponieważ oni – saduceusze – powiedzieli: «nie możecie dalej podążać tą drogą, nie powinniście uzdrawiać». «Ja jestem bardziej posłuszny Bogu, niż ludziom»: Oto wielka odpowiedź chrześcijańska.“

Papież zachęcił, byśmy prosili Ducha Świętego o siłę, aby nie przestraszyć się tych, którzy każą nam milczeć, którzy nas zniesławiają, czy wręcz nastają na nasze życie.
 

28 sierpnia 2019, 12:49