Szukaj

Vatican News
Papież do wspólnot Laudato si: odkryjmy otaczające nas piękno Papież do wspólnot Laudato si: odkryjmy otaczające nas piękno 

Papież do wspólnot Laudato si: odkryjmy otaczające nas piękno

W obliczu dobra, jakim jest stworzenie, a przede wszystkim człowiek, będący uwieńczeniem dzieła stworzenia, a zarazem jego stróżem, trzeba przyjąć postawę wychwalania – napisał Papież w przesłaniu na Forum Wspólnot Laudato si. Są to środowiska, które starają się promować we Włoszech styl życia zainspirowany społeczną encykliką Franciszka.

Krzysztof Bronk - Watykan

Wychwalanie to jedna z postaw, do których zachęca je Ojciec Święty. „W obliczu tak wielkiego piękna, z nowym zdumieniem, z oczami dziecka, musimy umieć docenić otaczające nas piękno, w które wkomponowany jest również sam człowiek. Chwała jest owocem kontemplacji, a kontemplacja i wychwalanie prowadzą do szacunku, który z kolei staje się niemalże oddawaniem czci dziełu stworzenia i jego Stwórcy” – pisze Papież.

„Chrześcijańskim ekologom Franciszek wskazuje też na potrzebę uświadamiania sobie, że wszystko, co otrzymujemy jest darem, którym musimy dzielić się z innymi. Niezbędna jest też asceza, aby umieć wyrzec się czegoś dla większego dobra, dla dobra innych. W długim wprowadzeniu Papież nawiązuje również do faktu, że Forum Wspólnot Laudato si odbywa się w Amatrice, włoskim mieście, które przed trzema laty boleśnie doświadczyło trzęsienia ziemi. Franciszek zauważa, że odbudowa miasta wciąż się odwleka. Przyznaje też, że sytuacja na tych terenach dotkniętych kataklizmem pokazuje, że w takich wypadkach to ubodzy są najbardziej poszkodowani. Ojciec Święty odniósł się również do tematu obecnego forum, którym jest Amazonia. Jego zdaniem sytuacja w tym regionie jest paradygmatem tego, co dzieje się na naszej planecie i że będzie to miało konsekwencje dla całego świata. Kościół nie może pozostać obojętny i milczący wobec tej masakry. Z ust Kościoła musi wychodzić wołanie ubogich – dodał Papież.“

 

06 lipca 2019, 15:27