Szukaj

Vatican News
Spotkanie Papieża z uczestnikami rekolekcji dla przywódców Sudanu Południowego Spotkanie Papieża z uczestnikami rekolekcji dla przywódców Sudanu Południowego  (Vatican Media)

Papież na kolanach prosi liderów Sudanu Płd. o wytrwanie na drodze pokoju

Życzę wam z całego serca, aby całkowicie zniknęły wszystkie przeciwności, aby zawieszenie broni było respektowane, podziały polityczne i etniczne przezwyciężone, a pokój był trwały dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców, którzy marzą o rozpoczęciu budowy wspólnoty narodowej. Życzenia te Papież skierował do przywódców politycznych Sudanu Południowego, którzy wzięli udział w zakończonych w Watykanie rekolekcjach. Przed opuszczeniem Domu św. Marty spotkali się z Papieżem Franciszkiem oraz prymasem Wspólnoty Anglikańskiej abp. Justinem Welbym, który był pomysłodawcą tego bezprecedensowego wydarzenia. Prosząc sudańskich polityków o wytrwanie na drodze pokoju, Franciszek zdecydował się na niecodzienny gest, padł przed nimi na kolana i ucałował ich nogi.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Ojciec Święty zaznaczył, że czas rekolekcji był okazją, aby nabrać sił do kontynuowania tak upragnionego procesu pokojowego. Był to także czas do uświadomienia sobie odpowiedzialności za powierzone im obowiązki i misję, którą mają do wypełnienia. „Nie zapominajmy – mówił Papież – że nam, liderom politycznym i religijnym Bóg powierzył zadanie bycia przewodnikami swojego ludu. Dał nam wiele i właśnie dlatego wymaga od nas więcej. Zażąda rachunku z naszej służby i naszego administrowania, naszego zaangażowania na rzecz pokoju i dobra wspólnego”.

Franciszek dodał, że na każdego z nich Jezus skierował swe szczególne spojrzenie: wybrania, powierzenia, służenia innym. I nawet jeżeli na tej drodze służby ktoś popełnił błędy, to skruszonym Bóg przebacza i od nowa wierzy. Ale obok tego spojrzenia jest także spojrzenie ludu, który pragnie sprawiedliwości, pojednania i pokoju. W tym kontekście Papież wskazał na trudną sytuację milionów Sudańczyków, których wołanie, szczególnie tych najbiedniejszych i potrzebujących, dociera aż do nieba i dotyka Serca Bożego. Zapewnił także o ciągłej pamięci o nich wszystkich z nadzieją, że raz na zawsze ugaśnie ogień wojny.

Zwracając się do przywódców politycznych Sudanu Południowego Franciszek wezwał ich do jedności i poszukiwania dróg pokoju.

Ulżyjcie ludziom wyczerpanymi wojnami, z nią przegrywa się wszystko

„Życzę wszystkim, abyśmy umieli przyjąć najwyższe powołanie do bycia budowniczymi pokoju, w duchu braterstwa i solidarności z każdym członkiem naszego ludu, w duchu szlachetności, prostoty, stanowczości i odwagi w poszukiwaniu pokoju, poprzez dialog, negocjacje i przebaczenie. Wzywam was ponadto do poszukiwania tego, co jednoczy, począwszy od przynależności do tego samego ludu, i do przezwyciężenia wszystkiego, co dzieli. Ludzie są zmęczeni i wyczerpani minionymi wojnami: pamiętajcie, że wojną przegrywa się wszystko! Wasz naród tęskni za lepszą przyszłością, która przyjdzie przez pojednanie i pokój.“

11 kwietnia 2019, 17:18