Szukaj

Vatican News
Anioł Pański z Papieżem Anioł Pański z Papieżem  (ANSA)

Franciszek: świat potrzebuje odważnych i wytrwałych proroków

Współczesny świat potrzebuje prawdziwych proroków, to znaczy ludzi odważnie i wytrwale odpowiadających na powołanie chrześcijańskie. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Wskazał, że za autentyczną wierność Bogu trzeba czasem zapłacić wysoką cenę. Przekonał się o tym także Jezus.

Beata Zajączkowska – Watykan

Ojciec Święty nawiązał do niedzielnej Ewangelii, ukazującej zdumienie mieszkańców Nazaretu po tym, jak Jezus ukazuje się im w synagodze, jako ten, w którym wypełniły się słowa proroka o przyjściu Mesjasza posłanego przez Ojca. Franciszek wskazał, że uznali oni, że ponieważ Jezus jest ich rodakiem to powinien udowodnić swoje dziwne „roszczenia” dokonując u nich cudów, tak jak to miało miejsce na terenach sąsiednich. „Jezus nie chce i nie może zgodzić się na tę logikę, ponieważ nie odpowiada ona planowi Bożemu: Bóg chce wiary, a oni chcą cudów; Bóg chce zbawić wszystkich, a oni chcą Mesjasza z korzyścią dla siebie” – mówił Papież. 

Franciszek przypomniał, że w obliczu Jezusowej zachęty do otwarcia swoich serc na bezinteresowność i powszechność zbawienia, mieszkańcy Nazaretu zbuntowali się i „porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry aby Go strącić”.

Papież – wysoka cena wierności Bogu

„Ta Ewangelia pokazuje nam, że publiczna posługa Jezusa rozpoczyna się od odrzucenia i groźby śmierci, paradoksalnie właśnie ze strony jego współrodaków. Jezus, żyjąc misją powierzoną mu przez Ojca, dobrze wie, że musi zmagać się z trudem, odrzuceniem, prześladowaniem i klęską. Jest to cena, jaką wczoraj, tak jak i dziś musi zapłacić każde autentyczne proroctwo – mówił Franciszek. – Surowe odrzucenie nie zniechęca jednak Jezusa, ani nie zatrzymuje drogi i owocności jego proroczego działania. Idzie naprzód swoją drogą ufając w miłość Ojca.“

Papież podkreślił, że również dzisiejszy świat potrzebuje odważnego świadectwa chrześcijan.

Papież - świat potrzebuje odważnych i wytrwałych proroków

„Także i dziś świat musi widzieć w uczniach Pana proroków, to znaczy ludzi odważnie i wytrwale odpowiadających na powołanie chrześcijańskie. Osoby, które podążają za «bodźcem» Ducha Świętego, posyłającego je, aby głosiły nadzieję i zbawienie ubogim i wykluczonym; osoby, które kierują się logiką wiary, a nie cudowności; osoby poświęcające się służbie wszystkim, bez przywilejów i wykluczania kogokolwiek. Jednym słowem: osoby, które otwierają się na akceptację w sobie woli Ojca i wiernie próbują ją świadczyć innym.“

03 lutego 2019, 12:05