Vatican News
Papież: młodzi nie stawajcie się samotnikami społecznościowymi Papież: młodzi nie stawajcie się samotnikami społecznościowymi  (ANSA)

Papież: młodzi nie stawajcie się samotnikami społecznościowymi

W przesłaniu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Papież zachęca do refleksji nad fundamentem i znaczeniem naszego bycia w relacji oraz do ponownego odkrycia pragnienia człowieka, który nie chce trwać w swojej samotności. Jego temat brzmi: „Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich”.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Franciszek podkreśla, że internet z jednej strony daje niezwykłą możliwość dostępu do wiedzy, ale z drugiej pozostaje miejscem szczególnie narażonym na dezinformację, a także świadome i celowe zniekształcanie faktów oraz relacji międzyosobowych. Statystyki mówią, że w najmłodszym pokoleniu, co czwarta osoba brała udział w epizodach cyberprzemocy. Trudno więc wirtualną wspólnotę społecznościową uważać za odpowiednik wspólnoty. Często bowiem skupia osoby zjednoczone wokół zbieżnych interesów, a tożsamość buduje w oparciu o różnice dzielące nas z innymi, a nie na podstawie podobieństw.

Papież przestrzega również, że sieć może zwiększać poczucie wyobcowania, na co najbardziej narażona jest młodzież. Mamy więc dzisiaj do czynienia ze zjawiskiem młodych „samotników społecznościowych”, którym grozi całkowite odcięcie się od wspólnoty. W tym kontekście odwołał się do słów św. Pawła: „Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami”. Zachęcił więc do strzeżenia prawdy, bo ona objawia się w komunii, wychodzeniu do drugiego, a kłamstwo jest odmową dawania siebie innym i zamykaniem się w sobie. „Jestem prawdziwie człowiekiem, prawdziwie osobą tylko wtedy, gdy utrzymuję relację z innymi”.

Franciszek zaznaczył, że korzystanie z sieci społecznościowej przynosi pożądany efekt wtedy, gdy jest dopełnieniem spotkania z drugim człowiekiem. „Jeśli sieć jest używana jako przedłużenie lub jako oczekiwanie na to spotkanie, to wówczas nie zdradza siebie i pozostaje bogactwem dla komunii – pisze w przesłaniu na Światowy Dzień Środków Społęcznego Przekazu Papież. - Jeśli rodzina korzysta z sieci, aby być bardziej powiązana ze sobą, aby następnie spotkać się przy stole i spojrzeć sobie w oczy, to jest to bogactwo. Jeśli wspólnota kościelna koordynuje swoją działalność poprzez sieć, a następnie wspólnie sprawuje Eucharystię, to jest ona bogactwem”.
 

24 stycznia 2019, 16:11