Cerca

Vatican News
Papież: wszyscy ludzie są braćmi, dziećmi jedynego Ojca Papież: wszyscy ludzie są braćmi, dziećmi jedynego Ojca   (Vatican Media)

Papież: wszyscy ludzie są braćmi, dziećmi jedynego Ojca

Papież Franciszek przewodniczył późnym popołudniem Nieszporom z Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki. Przypomniał, że dzisiaj Kościół na całym świecie wznosi hymn uwielbienia i dziękczynienia na cześć Boga, który jest Miłością. Wyraziła się ona w maleńkości, kruchości oraz poprzez służbę. W nich jest nasza wielkość, moc oraz wolność.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

W swoim rozważniu na zakończenie roku Ojciec Święty zatrzymał się na słowach Apostoła Pawła, które stanowią streszczenie przesłnia całego Nowego Testamentu: „Kiedy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4, 4-5). Te słowa nadają sens wydarzeniu „przełomowemu”, jakim jest koniec roku.

Papież – Jezus jest koncentracją miłości Boga.

“ Pierwsze wyrażenie, które nas uderza, to «pełnia czasu». Nabiera ono szczególnego wydźwięku w tych ostatnich godzinach roku słonecznego, w których jeszcze bardziej odczuwamy potrzebę czegoś, co wypełniłoby upływ czasu znaczeniem. Czegoś lub, lepiej, kogoś. I ten «ktoś» przyszedł, posłał Go Bóg: to «Jego Syn», Jezus. Niedawno świętowaliśmy Jego narodziny: narodził się z niewiasty, z Dziewicy Maryi; urodził się pod Prawem, jako dziecko żydowskie, podlegające Prawu Pańskiemu. Ale jak to jest możliwe? – pytał Franciszek. - Jakże może to być oznaką «pełni czasu»? Oczywiście, w tej chwili jest niemal niewidoczny i nieznaczący, ale w ciągu nieco ponad trzydziestu lat ten Jezus wyzwoli bezprecedensową siłę, która nadal trwa i będzie trwała przez całą historię. Ta siła nazywa się Miłością. To miłość nadaje pełnię wszystkiemu, także czasowi; a Jezus jest «koncentracją» całej miłości Boga w ludzkiej istocie. ”

Jezus przyszedł, aby wyprowadzić ludzi z niewoli i przywrócić do życia w wolności. Wyzwala spod prawa rozumianego jako zbiór zasad, których należy przestrzegać. One z pewnością są cennym wskazaniem, aby podążać drogą prawości, ale nie przywracają człowiekowi godności i wolności. Nastepnie Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w roku, który się kończy wielu męźczyzn i kobiet żyło oraz nadal żyje w warunkach niewolnictwa, niegodnych osoby ludzkiej.

Papież - wszyscy jesteśmy dziećmi jedynego Ojca

“ Także w naszym mieście, w Rzymie są bracia i siostry, którzy z różnych powodów znajdują się w tym stanie. Myślę, szczególnie o bezdomnych. Jest ich ponad dziesięć tysięcy. Zimą ich sytuacja jest szczególnie trudna – podkreślił Franciszek. - Wszyscy oni są synami i córkami Boga, ale różne formy niewolnictwa, czasami bardzo złożone doprowadziły ich do życia na skraju ludzkiej godności. Także Jezus urodził się w podobnym stanie, ale nie przypadkowo: chciał się narodzić w ten sposób, aby objawić miłość Boga dla maluczkich i ubogich, i tak rzucić w świecie ziarno królestwa Bożego, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju, gdzie nikt nie jest niewolnikiem, ale wszyscy są braćmi, dziećmi jednego Ojca. ”

Papież wzywał, aby przezwyciężać obojętność wobec różnych form niewolnictwa naszych czasów. Zachęcał cały Kościół do macierzyństwa na wzór Maryi, z której narodził się Jezus. To dzięki temu otrzymaliśmy pełnię człowieczeństwa i staliśmy się przybranymi dziećmi Boga.
 

31 grudnia 2018, 17:26