Szukaj

Vatican News
Papież: szacunek dla życia, wolności, godności podstawą polityki Papież: szacunek dla życia, wolności, godności podstawą polityki 

Papież: szacunek dla życia, wolności, godności podstawą polityki

Polityka może stać się wzniosłą formą miłości, jeżeli jest realizowana z poszanowaniem dla życia, wolności i godności ludzi – napisał Papież w przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony tradycyjnie 1 stycznia. Franciszek podejmuje w nim temat relacji pokoju i polityki.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Swoje przesłanie Ojciec Święty rozpoczyna od życzeń skierowanych do wszystkich ludzi, krajów i wspólnot bez wyjątku: „Pokój temu domowi” nawiązując w ten sposób do podstawowej misji uczniów Chrystusa, którą jest przekazywanie pokoju (por. Łk 10, 5-6).

Porównał go do kwiatu, który pragnie zaktwinąć pośród kamieni przemocy. Tam bowiem, gdzie jest dążenie za wszelką cenę do władzy, pojawiają się nadużycia, niesprawiedliwość, ucisk i marignalizacja. Natomiast dobra polityka szanuje zastaną rzeczywistość i wolność wyboru. Jej szczytem jest takie działanie, którego motywem jest miłość. Powołując się na Benedykata XVI Papież wymienił te cnoty, od których uzależnione jest dobre działanie polityczne: sprawiedliwość, równość, wzajemny szacunek, szczerość, uczciwość i wierność. 

W swoim przesłaniu Franciszek zwraca także uwagę na wady polityki, które wynikają zrówno z niekompetencji, jak i wypaczeń. Odbierają one zarówno wiarygodność systemom, jak i autorytet politykom. Wśród nich są: korupcja, brak poszanowania prawa, bezprawne bogacenie się, okopywanie się na stanowiskach władzy, ksenofobia, rasizm, brak troski o Ziemię.

Aby uniknąć złej polityki Papież proponuje m.in. wspieranie młodych talentów, ponieważ to rodzi zaufanie i pokój. „Polityka służy pokojowi, jeżeli wyraża sie w uznaniu charyzmatów i zdolności każdej osoby – napisał Ojciec Święty. – Czy jest coś piękniejszego niż wyciągnięta dłoń? Bóg chciał, aby ona dawała i brała. Bóg nie chciał, żeby zabijała (por. Rdz 4, 1 nn.) lub zadawała ból, ale aby leczyła i pomagała żyć. Obok serca i umysłu dłoń może stać się również narzędziem dialogu”.

Franciszek wyraźnie zaznaczył, że pokój nie może opierać się na strachu i równowadze sił. W ten sposób bowiem sprowadza się drugiego do roli przedmiotu i przekreśla się jego godność. Rozprzestrzenianie broni zaś nazwał czymś niemoralnym oraz zaprzeczeniem dążenia do zgody.

W przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju Papież Franciszek ujął się za migrantami i podkreślił, że przypisywanie im wszelkiego zła jest bezzasadne. Zwrócił także uwagę na sytutację dzieci, z których jedno na sześć zostaje dotknięte wojną oraz jej skutkami. Czasami same są wciągane do grup zbrojnych, aby stać się żołnierzami lub zakładnikami.

Swoje przesłanie Papież kończy wezwaniem do nawrócenia serca i duszy, bo to ono prowadzi do pokoju ze sobą samym, z drugim człowiekiem oraz ze światem stworzonym.
 

18 grudnia 2018, 15:00