Szukaj

Vatican News
Watykańska konferencja o narkomanii i nowych nałogach Watykańska konferencja o narkomanii i nowych nałogach 

Papież ostrzega przed narkotykami i nowymi nałogami

Franciszek wskazał na zsekularyzowany kontekst, który sprzyja popadaniu w uzależnienia. Wezwał do odważnej walki z producentami i handlarzami narkotyków. Ostrzegł przed nowymi formami uzależnień, związanymi ze światem wirtualnym. Prowadzą one do niewolnictwa, utraty sensu życia, a niekiedy i śmierci.

Krzysztof Bronk - Watykan

Aby przeciwstawić się szerzeniu uzależnień, potrzeba wspólnego wysiłku różnych instancji i środowisk, wyrażających się w programach o charakterze społecznym, we wsparciu dla rodzin, a przede wszystkim na polu edukacji – powiedział Papież, przyjmując na audiencji uczestników międzynarodowej konferencji o narkomanii i innych, starych i nowych uzależnieniach.
Franciszek zwrócił uwagę na kontekst społeczny, w którym rozwijają się uzależnienia. Patologiom tym sprzyja atmosfera sekularyzacji, naznaczona kapitalizmem konsumpcji, poczuciem samowystarczalności, zatraceniem wartości, próżnią egzystencjalną, kruchością związków i relacji.

Wszyscy mamy walczyć z narkotykami

„Narkotyki to, jak już wielokrotnie podkreślałem, rana naszego społeczeństwa. W jej sidła wpada wiele osób. Jej ofiary tracą swoją wolność w zamian za tę niewolę, uzależnienie, które możemy nazwać chemicznym. Zażywanie narkotyków poważnie szkodzi zdrowiu, ludzkiemu życiu i społeczeństwu – powiedział Ojciec Święty. – Wszyscy powinniśmy zwalczać produkcję, przetwarzanie i dystrybucję narkotyków w świecie. Obowiązkiem i zadaniem rządów jest podjęcie odważnej walki z handlarzami śmierci. Nie bójmy się tego określenia. Są to handlarze śmierci.“

Franciszek odniósł się również do nowych form uzależnienia, którym na watykańskiej konferencji poświęcono wiele miejsca. Są one związane ze światem cyfrowym, którego wpływ, zwłaszcza na najmłodsze pokolenia, nie jest jeszcze w pełni znany. Papież zauważył, że przestrzeń wirtualna okazuje się coraz bardziej niebezpieczna. „Na niektórych stronach internetowych młodzi, i nie tylko, są zwodzeni i wciągani w pewną formę niewolnictwa, z której trudno się wyzwolić, a która prowadzi do utraty sensu życia, a niekiedy również samego życia” – powiedział Ojciec Święty.

Humanizm Ewangelii odpowiedzią na uzależnienia

„W obliczu tej niepokojącej perspektywy, Kościół odczuwa naglącą potrzebę kształtowania we współczesnym świecie takiej formy humanizmu, która ponownie postawi osobę ludzką w centrum życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Fundamentem tego humanizmu jest Ewangelia miłosierdzia. Bazując na nim – mówił Papież – uczniowie Jezusa znajdą inspirację do podejmowania skutecznych działań duszpasterskich wśród osób cierpiących na skutek różnych form uzależnienia, obecnych w naszym społeczeństwie, aby nieść im ulgę w cierpieniu, otoczyć ich opieką i doprowadzić do ich uzdrowienia.“

Na zakończenie Papież przyłączył się do apelu uczestników watykańskiej konferencji o uzależnieniach, aby zapewniono lepszą koordynację na polu polityki antynarkotykowej i antyuzależnieniowej, a także tworzono sieci solidarności i bliskości względem osób dotkniętych przez te patologie. Franciszek zwrócił też uwagę na potrzebę otoczenia specjalną opieką tych, którym udało się wyjść z tunelu narkomani i różnych uzależnień. Dzięki temu oni sami będą mogli ulżyć w cierpieniu tym, którzy jeszcze borykają się z tym problemem.

01 grudnia 2018, 13:05