Szukaj

Vatican News
Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim 

Papież o znaczeniu kościelnych uniwersytetów w budowaniu pokoju

Na znaczenie wychowania do pokoju wskazuje Franciszek w liście inaugurującym na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie międzydyscyplinarny kierunek studiów „Nauki o pokoju”. Papież podkreśla, że we współczesnym świecie wzrosła konieczność zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania.

Beata Zajączkowska – Watykan

„Kościół od zawsze podejmował wysiłki mające na celu oswobodzenie ludzkości od tragedii wojen i pomoc w złagodzeniu ich niebezpiecznych konsekwencji. Także dziś czuje się wezwany do inspirowania inicjatyw budujących pokój między różnymi ludami i narodami” – pisze Ojciec Święty w liście inaugurującym nowy rok akademicki na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, a wraz z nim nowy kierunek studiów. Podkreśla, że pokój jest owocem prawdziwego dialogu, potrafiącego przezwyciężać nienawiść, pokonywać egoizmy i stawać ponad pragnieniem władzy i uciskania najsłabszych. Franciszek wskazuje na ogromne zadanie, jakie na drodze wychowania do pokoju ma świat akademicki, w tym kościelne uniwersytety. Przypomina, że są one w stanie wychowywać do prawdziwych wartości, a jednocześnie wypracowywać narzędzia jednania i sprawiedliwości, zdolne przezwyciężać tendencje izolacji i wykluczania oraz logikę panowania, która niesie za sobą przemoc i zniszczenie. Ojciec Święty wzywa studentów i wykładowców, by poczuli się pielgrzymami głoszącymi Dobrą Nowinę wszystkim narodom, niebojącymi się ryzykować dla pokoju.

Franciszek wskazuje, że chcąc w środowisku akademickim nadać tym wysiłkom metodę naukową powołał do życia międzydyscyplinarny kierunek studiów „Nauki o pokoju”. W czasie pięciu lat nauki (bakalaureat i licencjat) studenci zgłębiać będę zagadnienie pokoju m.in. przez pryzmat teologii, filozofii, prawa, ekonomii i nauk społecznych. Kierunek skierowany jest do wszystkich, którzy w sposób akademicki chcą się przygotować do budowania pokoju, zasiewając we współczesnym społeczeństwie ziarna kultury pokoju.
 

12 listopada 2018, 14:41