Szukaj

Vatican News
Meksyk, migranci z Hondurasu w drodze do USA Meksyk, migranci z Hondurasu w drodze do USA  (AFP or licensors)

Papież do Światowego Forum na temat Migracji

Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników VIII Światowego Forum Społecznego odbywającego się pod hasłem: „Migrować, odrzucać, tworzyć oraz przemieniać”. Trwa ono w stolicy Meksyku. Ojciec Święty nawiązał do dwóch umów o zasięgu światowym dotyczących migrantów, które przygotowywane są przez społeczność międzynarodową.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Papież podkreślił, że pozytywna przemiana społeczeństw zaczyna się od odrzucenia wszelkich form niesprawiedliwości, które wyrażają się w „kulturze odrzucenia”. Jest ona prawdziwą „pandemią współczesnego świata”. Sprzeciw wobec niej jest pierwszym aktem sprawiedliwości, szczególnie wtedy, gdy użyczamy głosu tym, którzy go nie mają. Chodzi o migrantów, uchodźców, przesiedleńców, lekceważonych, wyzyskiwanych, gwałconych oraz wykorzystywanych przy milczącej zgodzie wielu.

Nie wystarczy jednak samo odrzucenie niesprawiedliwości – zaznaczył Franciszek. Należy podjąć konkretne działania według kompetencji każdego z podmiotów. Potrzebne jest wykorzystanie pragnień, zdolności oraz umiejętności migrantów do budowania społeczeństw integrujących, solidarnych oraz sprawiedliwych. Wtedy zostanie przywrócona godność tym, którzy żyją w wielkiej niepewności i marzą o lepszym świecie. Forum zajmuje się siedmioma tematami bezpośrednio związanymi ze współczesnymi migracjami. Są to: prawa człowieka, granice, postawy polityczne, kapitalizm, płeć, zmiany klimatyczne oraz dynamika przemieszczania się.

Społeczność międzynarodowa uczestniczy w procesie konsultacji zmierzającej do przyjęcia dwóch umów o zasięgu światowym. Pierwsza z nich dotyczy bezpiecznej, uporządkowanej i odpowiednio uregulowanej migracji. Druga odnosi się do uchodźców. Jako wkład do tego procesu, Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców, pod moim kierunkiem przygotowała dokument zatytułowany: „20 wskazań dla Światowych Umów” – powiedział Ojciec Święty. Odnoszą się one do czterech czasowników: przyjąć, chronić, wspierać oraz integrować. Ich połączenie stanowi odpowiedź na globalne wyzwanie stojące przez wspólnotą polityczną, społeczeństwem obywatelskim oraz Kościołem. Światowe Umowy będą stanowiły punkt odniesienia dla opracowania rozwiązań politycznych oraz wdrożenia konkretnych działań.

Popularyzacja Światowych Umów

„Chciałbym skorzystać z okazji, aby zachęcić organizacje społeczne oraz ruchy ludowe do współpracy przy masowym rozpowszechnieniu postanowień Światowych Umów – podkreślił Ojciec Święty. Mają one na celu integralną ludzką promocję migrantów i uchodźców – podobnie jak społeczności, które ich przyjmują, proponując przy tym różne inicjatywy. Proszę te same ruchy i organizacje o zaangażowanie w promowanie bardziej sprawiedliwego podziału obowiązków w zakresie pomocy dla osób ubiegających się o azyl oraz uchodźców. Ich działania są również często decydujące dla szybkiej identyfikacji ofiar handlu ludźmi, podejmując wszelkie niezbędne wysiłki, aby je uwolnić oraz zrehabilitować.“

Na zakończenie Franciszek polecił wszystkich wstawiennictwu Matki Bożej z Guadalupe, aby wspierała swoją macierzyńską troską działania podejmowane na rzecz migrantów, uchodźców oraz przesiedleńców. 

03 listopada 2018, 11:10