Szukaj

Vatican News
Audiencja dla uczestników spotkania chórów kościelnych Audiencja dla uczestników spotkania chórów kościelnych  (Vatican Media)

Papież: muzyka narzędziem ewangelizacji

Muzyka i śpiew stają się narzędziami ewangelizacji o tyle, o ile pomagają wam świadczyć o głębi Bożego Słowa i ubogacać celebrację sakramentów, w szczególności Eucharystii - stwierdził Papież w przemówieniu do chórzystów biorących udział w spotkaniu na temat: „Muzyka w liturgii i katechezie ku nowej ewangelizacji”. Zostało ono zorganizowane przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji i zgromadziło ok. 8 tys. uczestników z całego świata.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Franciszek podkreślił, że muzyka i śpiew sprawiają, że doświadczenia życiowe stają się wyjątkowe i niepowtarzalne. Przyczyniają się także do jedności i sprawiają, że pomimo, iż mówimy różnymi językami, to jednak czujemy się razem. Wskazał, że poprzez nie wyraża się modlitwa człowieka, która staje się formą międzynarodowego chóru, która harmonijnie wzonsi się do Boga.

Papież przestrzegł chórzystów, aby nie popadali w różnego rodzaju pokusy.

„Nie ulegajcie pokusie bycia protagonistami, która przyćmiewa waszą rolę i upokarza aktywny udział ludu w modlitwie. Bądźcie animatorami śpiewu dla całej wspólnoty, a nie zastępujcie jej, odbierając Ludowi Bożemu możliwość śpiewania z wami i modlenia się – zaznaczył Ojciec Święty. - Wy, którzy lepiej zrozumieliście wagę śpiewu i muzyki, nie umniejszajcie wagi innym wyrazom ludowej duchowości: świętom patronalnym, procesjom, tańcom i śpiewom religijnym, bo także i one są prawdziwym dziedzictwem religijności, która zasługuje na to, aby być docenioną i umocnioną, ponieważ jest zawsze dziełem Ducha Świętego w sercu Kościoła.“

24 listopada 2018, 15:25