Szukaj

Vatican News
Papież przyjmuje albańskich biskupów Papież przyjmuje albańskich biskupów 

Albania: katolicy winni świadczyć o chrześcijańskich wartościach

Ojciec Święty spotyka się dzisiaj z 200-osobową delegacją Albanii. Okazją jest 550. rocznica śmierci Jerzego (Gjergj) Skanderbega, albańskiego bohatera narodowego.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych przywódców swojej epoki, a na pewno największym w Albanii. Dzięki pomocy z Zachodu oraz wsparciu papieży udało mu się powstrzymać inwazję turecką na Europę. W pewnym sensie więc obronił cywilizaję zachodnią, a przede wszystkim wiarę chrześcijańską w Europie – mówi o Skanderbegu albański uczony Domenico Morelli.
Ma on nadzieję, że spotkanie z Papieżem będzie okazją do wsłuchania się w słowa umocnienia i wsparcia, które mogą przyczynić się do zjednoczenia Albańczyków rozrzuconych po całym świecie. Jednocześnie będą one zachętą do zaangażowania na rzecz wartości właściwych dla tego narodu.

Chrześcijaństwo nieodłączną częścią Albanii

Zapytany o rolę katolików we współczesnej Albanii, prof. Morelli odpowiedział.

„[Ich zadaniem jest świadczenie o tym, czym są wartości chrześcijańskie, które tworzą nieodłączną część historii i kultury albańskiej, a które w jakiś sposób przez wieki były marginalizowane z powodu najpierw inwazji otomańskiej Turcji, a potem komunistycznej dyktatury. Ponadto wspólnota katolicka promuje wartości chrześcijańskie i europejskie korzenie kraju poprzez wychowanie w szkołach katolickich, które w Albani i pobliskim Kosowie są bardzo popularne. Chce być także światłem, które mogłoby ukierunkowywać Albańczyków do życia wartościami braterstwa. Są to wartości, które nawet w czasie prześladowań nie znikły, gdyż również w ukryciu, w czasie komunistycznej dyktatury, wiara była obecna, a w rodzinach nadal uczono katechizmu, nawet jeżeli wielu przypłaciło to męczeństwem.]“

 

19 listopada 2018, 14:37