Szukaj

Vatican News
Papież na Anioł Pański Papież na Anioł Pański   (AFP or licensors)

Papież o synodzie: był to czas pocieszenia i nadziei

Czasem pocieszenia i nadziei oraz wydarzeniem słuchania nazwał Papież Synod Biskupów na temat młodzieży. Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed „Anioł Pański”. Przypomniał, że to słuchanie wymagało czasu, uwagi oraz otwartości umysłu i serca.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ten trud słuchania, zauważył Ojciec Święty, zmieniał się w pocieszenie poprzez żywą oraz pobudzającą obecność młodych ludzi.

“ W tej zasadniczej postawie słuchania próbowaliśmy odczytywać rzeczywistość, zrozumieć znaki naszych czasów. Było to rozeznanie wspólnotowe, dokonywane w świetle słowa Bożego i Ducha Świętego – mówił Franciszek. – Jest to jeden z najpiękniejszych darów, jakim Pan obdarza Kościół katolicki, to znaczy zgromadzenie głosów i twarzy z najróżniejszych rzeczywistości, aby w ten sposób spróbować podjąć interpretację, która bierze pod uwagę bogactwo i złożoność zjawisk, zawsze w świetle Ewangelii. ”

Kończący się synod podjął wiele wyzwań, takich jak świat cyfrowy, współczesne migracje, znaczenie cielesności i seksualności oraz dramat wojen i przemocy. Owoce tego wydarzenia będą dojrzewały, ale najważniejszy już został osiągnięty. To metoda pracy jaka została podjęta.

“ Chciałbym jednak powiedzieć, że pierwszym owocem tego zgromadzenia synodalnego powinien być właśnie wzór metody, którą staraliśmy się stosować począwszy od fazy przygotowawczej - mówił Papież. - Styl synodalny, którego głównym celem nie jest opracowanie dokumentu, również wartościowego i użytecznego. Jednak ważniejsze od dokumentu jest to, aby szerzył się pewien sposób bycia i współpracy, młodych i starych, słuchając i rozeznając, by wypracować decyzje duszpasterskie zgodne z rzeczywistością. ”

Na zakończenie Franciszek wyraził dziękczynienie Panu Bogu za dar synodu oraz prosił Ducha Świętego, aby pomagał rozwijać z mądrą wyobraźnią owoce tego wydarzenia w codzienności.
 

28 października 2018, 12:09