Cerca

Vatican News
Franciszek przed grobem Jana Pawła II, 40. rocznica pontyfikatu Franciszek przed grobem Jana Pawła II, 40. rocznica pontyfikatu 

Franciszek przed grobem Jana Pawła II, 40. rocznica pontyfikatu

Papież Franciszek udał się w południe do Bazyliki Watykańskiej przed grób Jana Pawła II. Przez chwilę modlił się przy relikwiach swego poprzednika oraz pozdrowił wiernych, którzy dziś szczególnie licznie pielgrzymują do grobu świętego Papieża. 22 października przypada bowiem jego liturgiczne wspomnienie. Obchodzimy je w rocznicę oficjalnego rozpoczęcia tego wielkiego pontyfikatu. Tym razem jest to 40. rocznica, powróćmy więc na chwilę do tych pamiętnych wydarzeń.

Krzysztof Bronk - Watykan

Podczas odprawionej z tej okazji Eucharystii padły pamiętne słowa „Nie lękajcie się”, które stały się programem tego pontyfikatu. Wcześniej jednak Jan Paweł II sięgnął do słów, którymi to św. Piotr rozpoczął swą misję: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”.

Jan Paweł II: przyjmijcie prawdę o Chrystusie

“ Wy wszyscy, którzy posiadacie nieocenione szczęście wiary, wy wszyscy, którzy jeszcze szukacie Boga, a także wy, których dręczy zwątpienie, zechciejcie przyjąć raz jeszcze - dzisiaj, w tym świętym miejscu - słowa wypowiedziane przez Szymona Piotra – mówił Jan Paweł II. – W tych słowach jest wiara Kościoła, w tych właśnie słowach jest nowa prawda, czyli najwyższa i ostateczna prawda o Człowieku, Synu Boga żywego. «Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego». ”

Jan Paweł II przypomniał też życiową drogę Piotra, którego Chrystus doprowadził do Rzymu. Powołał się na podanie, ujęte w powieści Quo Vadis, o tym, jak Piotr, chcący uciec z miasta przed prześladowaniami Nerona, powraca do Rzymu po spotkaniu z Chrystusem.

Jan Paweł II: na stolicę Piotrową wstępuje biskup, który jest synem Polski

“ Na rzymską Stolicę Piotra wstępuje dzisiaj biskup, który nie jest Rzymianinem. Biskup, który jest synem Polski – powiedział Jan Paweł II. - Ale z tą chwilą i on staje się Rzymianinem. Tak, Rzymianinem! Także dlatego, że jest synem narodu, którego historia od zarania dziejów i którego tysiącletnia tradycja naznaczone są żywą, mocną, nigdy nie przerwaną, przeżytą i głęboką więzią ze Stolicą Piotrową. Narodu, który tej Stolicy pozostał zawsze wierny”. ”

Rok 1978 to szczytowy okres zimnej wojny. W krajach komunistycznych wiara w Chrystusa jest zakazana. W świecie zachodnim postępuje sekularyzacja. Do takiego właśnie świata Jan Paweł II apeluje o ponowne otwarcie się na Chrystusa.

Jan Paweł II: Nie bójcie się!

“ Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! – mówił święty Papież. – Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie! Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego. ”

22 października 2018, 14:46