Cerca

Vatican News
Papież na audiencji ogólnej Papież na audiencji ogólnej 

Papież: żadna racja nie usprawiedliwia aborcji

„Warto przyjąć każde życie, ponieważ każdy człowiek jest wart krwi samego Chrystusa. Nie można pogardzać tym, co Bóg tak umiłował!” – apelował Papież w czasie katechezy ogólnej, którą poświęcił omówieniu piątego przykazania: „Nie zabijaj”.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Franciszek stwierdził, że przykazanie to jest murem broniącym podstawowej wartości, jaką jest ludzkie życie.

Papież – żadana racja nie usprawiedliwia likwidacji poczętego życia

“ Można powiedzieć, że całe zło uczynione na świecie streszcza się właśnie w pogardzie dla życia. Życie jest atakowane przez wojny, organizacje wyzyskujące człowieka, spekulacje nad stworzeniem i przez kulturę odrzucenia oraz wszystkie systemy, które podporządkowują ludzką egzystencję różnym kalkulacjom, podczas gdy skandalicznie wiele osób żyje w stanie niegodnym człowieka – mówił Ojciec Święty. - Postawa przeciwna życiu pozwala również na usunięcie ludzkiego istnienia z łona matki w imię ochrony innych praw. Ale jakże akt, który likwiduje niewinne i bezbronne życie w jego rozkwicie może być terapeutyczny, kulturalny, czy zwyczajnie ludzki? Nie można likwidować życia dlatego, że jest małe, aby rozwiązać jakiś problem. To tak, jakby wynająć zabójcę do rozwiązania jakiegoś problemu. ”

Mówiąc o źródle przemocy i odrzucenia życia Papież wskazał na lęk oraz hołdowanie bożkom tego świata: pieniądzom, władzy, sukcesowi. Przyjęcie drugiego jest bowiem wyzwaniem dla naszego indywidualizmu, a jedyną miarą życia jest miłość. Franciszek zachęcił, aby pomyśleć o rodzącym się życiu, które niesie ze sobą niepełnosprawność. Wtedy rodzice bardzo potrzebują wsparcia, bliskości, a często otrzymują propozycję, by przerwać ciążę.

Papież – kruche życie ukazuje drogę do wyjścia z egoizmu

“ Chore dziecko jest jak każda osoba potrzebująca, która żyje na ziemi, jak starzec wymagający pomocy, jak wielu ubogich, którzy z trudem walczą o przetrwanie: ten, kto jawi się jako problem jest w istocie darem od Boga, który może mnie wyciągnąć z egocentryzmu i sprawić, abym wzrastał w miłości – podkreślił Franciszek. - Życie kruche wskazuje nam drogę wyjścia, wyzwolić się z egzystencji zapatrzonej w siebie i odkryć radość miłości. ”

Papież wskazał, że tajemnica życia kryje się w Jezusie, Synu Bożym, który stał się człowiekiem aż po przyjęcie cierpienia i śmierci. To On poszukuje nas w każdym chorym dziecku, słabym starcu, w życiu kruchym i zagrożonym, aby ukazać nam radość miłości.

Papież – powiedzmy światu: nie gardź życiem!

“ Musimy powiedzieć mężczyznom i kobietom świata: nie pogardzajcie życiem! Życiem innych osób, ale także własnym życiem, ponieważ i dla niego zachowuje swoją ważność przykazanie: «Nie zabijaj». Wielu młodym ludziom trzeba powiedzieć: nie pogardzaj swoim istnieniem! Przestań odrzucać Boże dzieło! Jesteś dziełem Boga! – zaznaczył Ojciec Święty. - Niech nikt nie mierzy życia według złudzeń tego świata, ale niech każdy zaakceptuje siebie i innych w imię Ojca, który nas stworzył. On jest «miłośnikiem życia» i wszyscy jesteśmy mu tak drodzy, że dla nas posłał swego Syna. ”

10 października 2018, 16:08