Szukaj

Vatican News
Spotkanie z biskupami Spotkanie z biskupami  (Vatican Media)

Papież: bądźcie święci, służąc ludowi dniem i nocą

Najpilniejszym zadaniem, jakie stoi przed wami, jest świętość. Wybrał was Bóg, który zna wasze serca, abyście służyli Mu dniem i nocą, spalając się w służbie dla innych – to słowa Papieża skierowane do biskupów uczestniczących w kursie przygotowanym przez Kongregację ds. Biskupów oraz Kongregację dla Kościołów Wschodnich. Biorą w nim udział hierarchowie minowani w ostatnim czasie.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Franciszek przypomniał im, aby w swoim posługiwaniu zawsze stawiali Boga w centrum, gdyż tylko On daje życie w obfitości. Jest to życie, które wypływa z Bożego towarzyszenia każdemu z nas, z pokornej siły, jaką jest krzyż Jezusa i z pogodnego bezpieczeństwa, którą daje zawsze zwycięska miłość.

Przestrzegł biskupów, aby nie ulegali katastroficznym wizjom czy przygnębiającym proroctwom. Aby tego uniknąć należy mieć wzrok utkwiony mocno w Panu, Kościół bowiem nie należy do nich, ale należy do Boga i w Chrystusie znajduje się ich radość, ich siła.

Jednocześnie Papież zachęcał, aby nie bać się zranień obecnych na Ciele Chrystusa, którym jest Kościół, nie rzadko zadanych przez samych synów tej wpólnoty. Z zaufaniem i z pokorną wiernością trzeba trwać przy Jezusie. Tylko On bowiem może zapewnić, że winnica, jaką jest Kościół, wyda dobre wino, które trzeba wlać do nowych bukłaków i wyciąć latrośl, która owocu nie przynosi.

Franciszek wezwał także biskupów do dbania o powierzone im wspólnoty, aby mogły przyjmować i żyć Słowem Bożym. Można tego dokonać, jeśli Bogu zawierzy się troskę o jej świętość.

Papież – dawajcie światu swe ojcostwo

“ Jest to zalążek świętości, który wzrasta powierzając się Bogu, tak jak dziecko które nie musi dopraszać się bliskości swej mamy. Jest to świętość, która wie, że nie ma nic bardziej skutecznego, większego, wspanialszego, bardziej potrzebnego jak wasze ojcostwo, które możecie dawać światu. Tak, aby każda osoba, która was spotyka, mogła dotknąć piękna Boga, bezpeczeństwa płynącego z Jego obecności i pełni Jego bliskości. To świętość, która wzrasta, gdy odkrywa się Boga, którego nie można przywłaszczyć, który nie potrzebuje ogrodzeń, aby obronić swoją wolność, ale nie pobrudzi się, gdy zbliża się do nas, wręcz przeciwnie, uświęca to, czego dotknie. ”

Szczególnej trosce biskupów Papież powierzył księży i seminarzystów. Należy zatem ciągle odnawiać procesy przyjmowania kandytatów, ich oceny, sposoby towarzyszenia im. Dodał, iż ta odnowa będzie skuteczna tylko wtedy, gdy dotnie się także skandalicznych słabości ludzi Kościoła.

13 września 2018, 13:18