Cerca

Vatican News
Spotkanie Papieża z duchowieństwem Spotkanie Papieża z duchowieństwem  (Vatican Media)

Papież: celebrować, towarzyszyć i świadczyć

Po obiedzie Papież odwiedził miejsca, zwiazane z życiem i śmiercią ks. Pino Puglisiego. Udał się do dzielnicy Brancaccio, uchodzącej za najbardziej niebezpieczną w Palermo. W niej bowiem urodził się, a potem posługiwał błogosławiony kapłan. Franciszek modlił się przy jego grobie w kościele św. Kajetana, na którego schodach został zamordowany, a także udał się do jego domu. Stamtąd przejechał do katedry, gdzie spotkał się z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Wychodząc od wspominanego dzisiaj w liturgii bł. Pino Puglisiego wskazał na trzy aspekty jego posługi, które są wskazaniem jak przeżywać całkowite oddanie Panu Bogu i ludziom: celebrowanie, towarzyszenie oraz świadczenie.

Ojciec Święty podkreślił, że za wypowiadanymi w czasie sprawowania sakramentów słowami powinna iść konkretna życiowa postawa.

Papież – życie i liturgia nie mogą iść osobnymi torami

“ «Ja odpuszczam tobie grzechy»: kapłan, człowiek przebaczenia, jest powołany, by wcielać te słowa w życie. Ksiądz nie żywi uraz, nie przypomina o tym, czego nie otrzymał, nie oddaje złem za zło – powiedział Ojciec Święty. - Wnosi zgodę tam, gdzie jest podział, harmonię, gdzie jest kłótnia, pokój, tam gdzie jest niechęć. Jest sługą pojednania w pełnym wymiarze godzin: udziela «przebaczenia i pokoju» nie tylko w konfesjonale, ale wszędzie. ”

Papież wskazał, że bardzo ważne jest, aby religijność ludowa stanowiąca wielki skarb, którego należy strzec, nie została użyta przez mafijne wpływy i zamiast serdeczną adoracją nie stała się pokazowym spektaklem. Pasterze powinni być ubodzy w dobra, tytuły, otwarci w relacjach oraz pełni zrozumienia dla innych. Należy mniej rozmawiać o młodych, a bardziej z nimi być.

Papież – ksiądz na pełny etat dla Chrystusa

“ Przebywanie z nimi, podążanie za nimi, sprawianie, by wraz z nimi rodziły się najprawdziwsze pytania i najpiękniejsze odpowiedzi – zauważył Ojciec Święty. - Jest to misja rodząca się z cierpliwości, z akceptującego słuchania, z posiadania serca ojca, a nigdy szefa. Duszpasterstwo należy prowadzić w ten sposób, z cierpliwością i poświęceniem. ”

Ojciec Święty przypomniał, że Ewangelia powinna przede wszystkim wyrażać się w życiu duchownych. Należy żyć w prostocie, służyć z radością, bez uzależniania się od rzeczy przemijących oraz od możnych tego świata.

Papież – nie można żyć podwójną moralnością

“ Trzeba wykluczyć wszelkie formy klerykalizmu: niech w nas nie będzie postaw wyniosłych, aroganckich lub apodyktycznych – mówił Papież. - Również karierowiczostwo i nepotyzm są nieprzyjaciółmi, których trzeba wyeliminować, ponieważ ich logika jest logiką władzy, a kapłan nie jest człowiekiem władzy, lecz służby. ”

Ojciec Święty podziękował również siostrom zakonnym ukazującym obraz Kościoła, który jest matką. Jego sposób towarzyszenia zawsze musi mieć rys macierzyński. Wyraził także wdzięczność wszystkim siostrom kontemplacyjnym, które poprzez modlitwę i całkowity dar życia są sercem Kościoła Matki, a w Ciele Chrystusa tętnią miłością łączącą wszystko.
 

15 września 2018, 18:07