Szukaj

Vatican News
2018.08.22 Papieska audiencja dla chrześcijańskich polityków 2018.08.22 Papieska audiencja dla chrześcijańskich polityków  (Vatican Media)

Papież: wolności religijnej zagraża relatywizm i radykalizm

Każdy polityk chrześcijanin, podobnie jak każdy ochrzczony, jest wezwany do bycia pokornym i odważnym świadkiem. Powinien on w sposób kompetentny proponować projekty prawa, które są zgodne z chrześcijańską wizją człowieka i społeczeństwa – to wezwanie, które Franciszek skierował do uczestników konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Sieć Prawodawców Katolickich (International Catholic Legislators Network). Tematem spotkania jest wolność religijna i wolność sumienia.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Papież zaznaczył, że bardzo pogorszyła się sytuacja chrześcijan i członków mniejszości religijnych w miejscach, gdzie szczególnie do głosu dochodzi fundamentalizm. Wzrost przemocy, agresji, nietolerancyjnych zachowań prowadzi do dyskryminacji, prześladowań, co nie zawsze spotyka się z odpowiednią reakcją kompetentnych władz.

“ (...) dziś wolność sumienia i wyznawania religii musi liczyć się z dwoma różnymi, ale równie niebezpiecznymi ideologiami: świeckim relatywizmem i radykalizmem religijnym – w rzeczywistości pseudoreligijnym. W tym kontekście ograniczę się do poddania waszej uwadze realnego niebezpieczeństwa walki z ekstremizemem i nietolerancją przy pomocy takiego samego ekstremizmu i nietolerancji, zarówno w zachowaniu, jak i w słowach – powiedział Ojciec Święty. ”

Franciszek przypomniał, że powołaniem chrześcijanina jest bycie solą, światłem i zaczynem w miejscach, gdzie żyjemy. Stąd zadaniem chrześcijańskich polityków jest także wkład w sprawy wolności religijnej niezależnie od różnego rodzaju przeciwności, które ich spotykają.

Papież – wolności sumienia grozi relatywizm i radykalizm
22 sierpnia 2018, 15:20