Cerca

Vatican News
2018.06.29 Anioł pański z Papieżem Franciszkiem 2018.06.29 Anioł pański z Papieżem Franciszkiem  (Vatican Media)

Papież o korzeniach naszej wiary

Papież Franciszek pozdrowił uczestników watykańskich uroczystości świętych Piotra i Pawła, na które licznie przybyli także pielgrzymi z Polski. W rozważaniu na Anioł Pański mówił o znaczeniu korzeni naszej wiary.

Beata Zajączkowska – Watykan

Ojciec Święty wskazał na znaczenie świadectwa świętych apostołów dla Kościoła w Rzymie i na całym świecie. Wskazał, że pielgrzymowanie do ich grobów to podążanie do korzeni naszej wiary. Nawiązał też do dwóch pytań wybrzmiewających w liturgii dzisiejszego święta. Najpierw Jezus stawia uczniom pytanie dotyczące Jego tożsamości: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A następnie pyta ich wprost: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Franciszek wskazał, że w ciągu wieków Jezusa definiowano na wielorakie sposoby, jednak najważniejszą odpowiedź daje nam Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Papież o wyznaniu Piotra

“ Jezus jest Synem Boga: dlatego jest On wiecznie żywy, tak jak wiecznie żywy jest Jego Ojciec – mówił Franciszek. – To właśnie jest nowość, którą łaska zapala w sercu tych, którzy otwierają się na tajemnicę Jezusa: pewność nie matematyczna, ale jeszcze silniejsza, wewnętrzna, wynikająca ze spotkania ze Źródłem Życia, z samym Życiem, które stało się ciałem, widzialnym i namacalnym pośród nas. ”

Franciszek przypomniał, że w tym kontekście Jezus po raz pierwszy wypowiada słowo „Kościół”. Uczynił to, zwracając się do Piotra, gdy nazwał go „Opoką, na której zbuduje swój Kościół”.

Papież o Kościele

“ Po raz pierwszy Jezus wypowiada słowo «Kościół». Robi to wyrażając całą miłość do niego, określa go jako «mój Kościół» - mówił Papież. – Jest to nowa wspólnota Przymierza, która nie opiera się już na pochodzeniu i na Prawie, ale na wierze w Niego, w Jezusa, Oblicze Boga. ”

Za wstawiennictwem Królowej Apostołów Franciszek modlił się też za Kościół w Rzymie i na całym świecie, by zawsze był wierny Ewangelii, na służbie której święci Piotr i Paweł oddali swoje życie.

Photogallery

Anioł Pański z Papieżem
29 czerwca 2018, 13:26