Cerca

Vatican News
2018-05-23 Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej 2018-05-23 Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej  (Vatican Media)

Papież: Duch daje nam siłę do bycia solą ziemi i światłem dla świata

Sakramentowi bierzmowania poświęcił Papież dzisiejszą katechezę. Dzięki niemu Chrystus napełnia wiernych swoim Duchem i konsekruje ich na swoich świadków.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Franciszek przypomniał, że każdy z ochrzczonych ma do wypełnienia szczególną misję: bycie solą ziemi i światłem dla świata. Jedynie Duch Święty może nam pomóc ją zrealizować. Odrodzenie się do życia Bożego w chrzcie jest bowiem pierwszym krokiem. Następnie trzeba zachowywać się jak dzieci Boże, czyli upodobnić się do Chrystusa i angażować się w Jego misję. Siłę do tego daje namaszczenie Duchem. Bez Jego mocy nic nie możemy zrobić; to On bowiem daje nam siłę, aby kroczyć do przodu – mówił Franciszek. Życie Kościoła bowiem oraz jego członków toczy się pod przewodnictwem samego Ducha.

Papież przypomniał, że Pan Jezus rozpoczął Swoją misję, gdy po wyjściu z Jordanu został namaszczony Duchem Świętym. A potem sam, po zmartwychwstaniu, tchnął Ducha na Apostołów, którego w formie nadzwyczajnej otrzymali w dniu Pięćdziesiątnicy.

Papież – Duch napełnia życiem płuca Kościoła

“ «Tchnienie» Chrystusa zmartwychwstałego napełnia życiem płuca Kościoła; i rzeczywiście usta uczniów «napełnione Duchem Świętym» otwierają się, by głosić wszystkim wielkie dzieła Boga (por. Dz 2,1-11) – stwierdził Ojciec Święty. - Pięćdziesiątnica jest dla Kościoła tym, czym dla Chrystusa było namaszczenie Duchem otrzymane w Jordanie, mianowicie bodźcem misyjnym, aby ofiarować swe życie dla uświęcenia ludzi, na chwałę Boga. O ile w każdym sakramencie działa Duch Święty, to dzieje się tak zwłaszcza w bierzmowaniu, bo «wierni otrzymują Dar samego Ducha Świętego» (PAWEŁ VI, Konst. ap. Divinae consortium naturae o sakramencie bierzmowania). W czasie namaszczenia biskup wypowiada słowa: «Przyjmij znamię daru Ducha Świętego»: to wielki dar Boga, Duch Święty. I wszyscy nosimy Ducha w swoim wnętrzu. Duch jest w naszym sercu, w naszej duszy. I to Duch kieruje naszym życiem, abyśmy się stali dobrą solą i świałem dla ludzi. ”

Odnosząc się do sakramentu bierzmowania Papież wskazał, że przyjmując Ducha Świętego, winniśmy wypełniać Jego dzieła.

Papież – w bierzmowanie konsekracją na świadków Jezusa

“ Jeśli w chrzcie Duch Święty zanurza nas w Chrystusa, to w bierzmowaniu Chrystus napełnia nas swoim Duchem, konsekrując nas na swoich świadków, uczestników tego samego źródła życia i misji, zgodnie z planem Ojca Niebieskiego – mówił Papież. - Świadectwo złożone przez bierzmowanych ukazuje przyjęcie Ducha Świętego i uległość wobec Jego twórczego natchnienia. Jak można zobaczyć, że otrzymaliśmy Dar Ducha? Jeśli wypełniamy dzieła Ducha, jeśli wypowiadamy słowa jakich nauczył nas Duch Święty (por. 1 Kor 2,13). Świadectwo chrześcijańskie polega na czynieniu wyłącznie tego i tego wszystkiego, czego wymaga od nas Duch Chrystusa, udzielając nam sił, aby to wypełnić. ”

Photogallery

Audiencja ogólna z Papieżem Franciszkiem
23 maja 2018, 12:16