Szukaj

Vatican News
2018-01-16 Spotkanie Papieża z biskupami Chile 2018-01-16 Spotkanie Papieża z biskupami Chile 

Papież spotyka się z ofiarami nadużyć seksualnych w Chile

Papież spotyka się z ofiarami nadużyć seksualnych w Chile. Jego pragnieniem jest, aby jego goście mówili tak długo, jak będzie to konieczne. O. Adam Żak podkreśla, że w ten sposób Ojciec Święty daję lekcję całemu Kościołowi, jak postępować w takich wypadkach.

Paweł Pasierbek SJ - Watykan

Rzecznik Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej poinformował, iż wczoraj, w piątek 27 kwietnia, Papież rozpoczął spotkania z ofiarami nadużyć seksulanych popełnionych przez duchownych w Chile. Dodał, iż zgodnie z życzeniem Ojca Świętego nie przewiduje się publikacji jakichkolwiek oficjalnych komunikatów na temat treści rozmów. „Najważniejszą rzeczą jest wysłuchanie ofiar, poproszenie o przebaczenie i uszanowanie poufności tych rozmów – zaznaczył Greg Burke. W tym klimacie zaufania i zadośćuczynienia za przeżyte cierpienia, pragnieniem Papieża jest, aby jego goście mówili tak długo, jak będzie to konieczne. Stąd nie ustalono szczegółowego harmonogramu tych rozmów”.

Jeden z zaproszonych, Juan Carlos Cruz, po przybyciu do Domu św. Marty w Watykanie napisał na Twitterze, że ma nadzieję, iż dzięki spotkaniu z Papieżem dla wielu ludzi na całym świecie wynikną z tego dobre rzeczy. Przed wylotem do Rzymu powiedział, że jedzie do Papieża, aby z otwartym sercem opowiedzieć o tym, czego doświadczył.

Dodajmy, iż w połowie maja przewidziane jest w Watykanie spotkanie Franciszka z biskupami Konferencji Episkopatu Chile, aby podjąć stosowne kroki dla rozwiązania zaistniałego problemu.

Koordynatora ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski o. Adama Żaka zapytaliśmy, jak ważne jest to spotkanie Papieża z ofiarami nadużyć w Chile.

„Reakcja Papieża i pokora, z jaką podchodzi do rozwiązania tej sprawy nie ferując oskarżeń, ale jako pierwszy stając w szeregu pokutujących i chcących zadośćuczynić daje niezwykłą lekcję całemu Kościołowi, w tym szczególnie przełożonym kościelnym, tego jak nają postępować, jak mają rozumieć drogę, którą Kościół obrał co najmniej od motu proprio Jana Pawła II. Tę drogę pokazał też Benedykt XVI, a teraz pokazuje Papież Franciszek, z tej drogi nie ma dla Kościoła odwrotu – mówi Radiu Watykańskiemu o. Adam Żak. – Dla mnie jest to ogromnie budujący przykład. Myślę, że dla całego Kościoła i dla jego wiernych jest to umocnienie. Wierni mają prawo do tego, żeby duszpasterze działali w duchu Ewangelii, działali zgodnie z tym, co jest dla Kościoła ważną częścią jego misji. A jest nią to, że Kościół zawsze chroni dzieci i młodzież, że chroni powierzone mu dobra i w związku z tym nie ma innej drogi poza tą, jaką wytycza nam Ewangelia i jaką nam przypominają Papieże począwszy od Jana Pawła, aż do Franciszka, poprzez Benedykta.“

O. Adam Żak o spotkaniach Papieża z ofiarami nadużyć

 

28 kwietnia 2018, 16:23