Vatican News
Papież z neoprezbiterami na modlitwie Regina Coeli Papież z neoprezbiterami na modlitwie Regina Coeli  (Vatican Media)

Papież na Regina Coeli: Dobry Pasterz uzdrawia

Dzisiejsze rozważanie Franciszek poświęcił uzdrawiającej relacji między Zmartwychwstałym Panem i wiernymi. Jest to relacja Dobrego Pasterza i owiec. Opiera się na wzajemnym, głębokim poznaniu.

W Jezusie Chrystusie każdy z nas może zostać uzdrowiony z duchowych schorzeń jeśli tylko zgodzi się z ufnością powierzyć własne życie w ręce Zmartwychwstałego Pana – mówił Franciszek w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną Regina Coeli. Papież wyjaśnił, że uzdrowienie to dokonuje się przez pasterską posługę Jezusa, który przedstawia się tymi słowami: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11).

 

Papież na Regina Coeli

“ Jezus uzdrawia poprzez swoje bycie pasterzem, który daje życie – mówił Ojciec Święty. – Oddając za nas swe życie, Jezus mówi do każdego: «twoje życie jest dla mnie tak cenne, że aby je zbawić, daję całego siebie». To właśnie owo ofiarowanie swojego życie czyni Go dobrym Pasterzem w pełnym tego słowa znaczeniu, Tym, który leczy, Tym, który pozwala nam żyć życiem pięknym i owocnym. ”

Franciszek zauważył, że sam Jezus wyjaśnia w jaki sposób nawiązuje się ta uzdrawiająca relacja między Nim i wiernymi. „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca”.

Papież na Regina Coeli

“ Jezus nie mówi tu o wiedzy intelektualnej, ale o relacji osobistej, o szczególnym umiłowaniu, o wzajemnej czułości, będącej odzwierciedleniem tej samej bliskiej relacji miłości między Nim a Ojcem – powiedział Papież. – Jest to postawa, przez którą dokonuje się żywa i osobista relacja z Jezusem: dać się Jemu poznać. Nie zamykać się w sobie, otworzyć się na Pana, aby On mnie poznał. On troszczy się o każdego z nas, dogłębnie zna nasze serce: zna nasze strony mocne i nasze niedostatki, plany, które zrealizowaliśmy i niespełnione nadzieje. Ale akceptuje nas takich, jakimi jesteśmy, również z naszymi grzechami, aby nas uzdrowić, aby nam przebaczyć, prowadzi nas z miłością, abyśmy mogli pokonywać nawet trudne ścieżki, nie gubiąc drogi. On nam towarzyszy. ”

Franciszek zastrzegł jednak, że utrzymywanie relacji z Dobrym Pasterzem wymaga również starań z naszej strony. Musimy chcieć się z Nim spotykać i naśladować Go. Kiedy w naszych wspólnotach tego zabraknie – mówił Papież – nieuchronnie przeważać w nich będą sposoby życia i myślenia, które nie są zgodne z Ewangelią
 

22 kwietnia 2018, 16:08