Cerca

Vatican News
Papież Franciszek Papież Franciszek  (ANSA)

Papież: modlitwa eucharystyczna uczy wdzięczności, daru z siebie i jedności

Papież w dzisiejszej katechezie kontynuował rozpoczęty cykla na temat Mszy i skupił się na kwestii modlitwy eucharystycznej, która ma różne formularze.

Paweł Pasierbek SJ - Watykan

Modltiwa eucharystyczna, stanowiąca centrum celebracji Mszy wychowuje nas, byśmy czynili z naszego życia „eucharystię”. Uczy nas trzech postaw: po pierwsze, nauczenia się abyśmy „zawsze i wszędzie składali dziękczynienie”; czynienia z naszego życia daru miłości, wolnego i bezinteresownego; i po trzecie: budowania konkretnej komunii w Kościele i ze wszystkimi – to słowa, które Papież  skierował do wiernych kończąc dzisiejszą katechezę ogólną. Kontynuował w niej temat Mszy i skupił się na kwestii modlitwy eucharystycznej, która ma różne formularze.

Wskazał na jej elementy charakterystyczne. Rozpoczyna się prefacją, która jest dziękczynieniem za Boże dary i kończy się hymnem: „Swięty, Święty”. Następnie przywołuje się Ducha Świętego – tzw. epikleza, aby Swoją mocą konsekrował chleb i wino tak, by stały się realną obecnością Ciała i Krwi Jezusa.

“ „Na początku katechezy słyszeliśmy, jak św, Paweł przytacza słowa Jezusa: «To jest ciało moje, to jest krew moja». «To jest moja krew, to jest moje ciało». To sam Jezus powiedział te słowa. Nie powinniśmy mieć tutaj żadnych dziwnych myśli: «Ale jak, takie słowa, że to jest... ». To jest ciało Jezusa. Na tym się skończyło, tak? Wiara. To wiara przychodzi nam z pomocą, aby uwierzyć: to akt wiary, bo to jest Ciało i Krew Jezusa. To jest «tajemnica wiary», jak mówi się po słowach konsekracji” – powiedział Ojciec Święty. ”

Franciszek podkreślił, że ta ofiara Jezusa dokonuje pojednania nieba z ziemią. Kościół jednoczy się z nią oraz z modlitwą wstawienniczą Swojego Pana.

“ „W tym świetle «na malowidłach zachowanych w katakumbach Kościół często jest przedstawiany jako kobieta na modlitwie, z szeroko otwartymi ramionami, w postawie ‘orantki’. Kościół, który się modli. Jak pięknie jest pomyśleć o Kościele, który się modli. W Dziejach Apostolskich jest fragment, kiedy Piotr przebywa w więzieniu, a wpólnota chrześcijan: ‘modliła się żarliwie za niego’. (...) Kiedy idziemy na Mszę to właśnie po to, aby być Kościołem modlącym się. Podobnie jak Chrystus, który wyciągnął ramiona na krzyżu, Kościół ofiarowuje się i wstawia za wszystkich ludzi przez Niego, z Nim i w Nim»” (KKK 1368) – powiedział Papież. ”

Franciszek przypomniał, że modlitwa eucharystyczna jest także prośbą o zjednoczenie wszystkich dzieci Kościoła i przedstawia Bogu sprawy całej wspólnoty, zarówno żywych, jak i umarłych.

“ „O nikim nie zapomina. I jeżeli mam jakąś osobę, kogoś z rodziny, przyjaciół, którzy są w potrzebie lub przeszli już z tego świata do innego, mogą ich wymienić w tym momencie, w ciszy, w swoim duchu, albo prosząc o wymienienie go. «Ale ojcze, ile trzeba zapłacić, aby to imię, które chcę, było wymienione?». «Nic». Zrozumieliście to? Nic! Za Mszę się nie płaci. Msza jest ofiarą Chrystusa, która jest darmowa. Odkupienie jest darmowe. Jeżli chcesz złożyć ofiarę, to bardzo proszę zrób to, ale za nią się nie płaci” – stwierdził Franciszek. ”

07 marca 2018, 13:06