Szukaj

Vatican News
Papież Franciszek i Patriarcha Bartłomiej Papież Franciszek i Patriarcha Bartłomiej  

Papież darował 100 tys. euro na budowę prawosławnego klasztoru

W Austrii jest około 450 tys. chrześcijan prawosławnych. Wagę austriackiej diecezji Burgenland, w której będzie znajdował się klasztor, podkreślał już św. Jan Paweł II. Jako region najbardziej wysunięty na wschód miał on być pomostem między światem Europy wschodniej i zachodniej.

Michał Król SJ - Watykan

Dar w imieniu Papieża wręczył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.  Kard. Kurt Koch w Wiedniu spotkał się z patriarchą Bartłomiejem. Wyraził nadzieję, że ta cegiełka będzie zachętą dla innych do wspierania budowy tego miejsca poprzez modlitwy i pomoc materialną. 

Okazją do spotkania była 50. rocznica zawarcia umowy regulującej relacje pomiędzy austriackim państwem, a Kościołem prawosławnym, która pozwala między innymi na nauczanie religii w szkołach czy fundowanie nowych wspólnot. 

08 marca 2018, 10:57