Szukaj

Vatican News

Papież: niech Bóg zachowa nas od ducha świata

W intencji osób, które w tym czasie pandemii zajmują sie pochówkiem osób zmarłych modlił się Papież na porannej Eucharystii. Zaznaczył, że ich praca wystawia ich na ryzyko zarażenia się, a grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia. W homilii mówił o duchu świata, który odrzuca krzyż i chce zniszczyć Kościół.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Franciszek odwołał się do Ewangelii św. Jana (15, 18-21), gdzie Jezus zaznacza, że świat będzie nas nienawidził, tak jak najpierw znienawidził Jego. On wybrał nas ze świata, dlatego świat nas nienawidzi. W tym kontekście Papież zapytał, czym jest duch świata, który zdolny jest do zdeprawowania nawet Kościoła?

Ojcze, uchroń ich od kultury światowości

„[ Światowość to pewna kultura, kultura tego, co ulotne, co się pojawia i znika, makijażu, kultura «dziś tak, jutro nie, jutro tak, a dziś nie». Jest powierzchowna. Nie zna wierności, gdyż zmienia się w zależności od okoliczności, wszystko negocjuje. To jest właśnie światowość – zaznaczył Ojciec Święty. – I dlatego Jezus chce nas od tego uchronić i prosi, aby Ojciec ustrzegł nas od kultury światowości. Kieruje się ona zasadą: wykorzystaj i wyrzuć, zgodnie z tym, na co ma się ochotę. ] “

Papież zaznaczył, że ten światowy sposób życia grozi wszystkim, także Kościołowi. Wielu chrześcijan bowiem ulega mu, stając się światowymi. Przypomniał także wystąpienie św. Pawła na Aeropagu, kiedy Ateńczycy, gdy usłyszeli o krzyżu i zmartwychwstaniu, zdziwili się i odeszli.

Lekarstwem na światowość – nasza wiara

„[ Jest jedna rzecz, której światowość nie toleruje: to skandal krzyża. Tak więc jedynym lekarstwem na nią jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, dla wielu skandal i głupstwo – podkreślił Ojciec Święty. – I dlatego Apostoł Jan, kiedy pisze o świecie mówi, że tym, co go zwycięża jest nasza wiara (por. 1 J 5, 4). (...) To nie oznacza, że mamy być fanatykami. To nie oznacza porzucenia dialogu z wszystkimi ludźmi, nie, ale czyńmy to z przekonaniem wiary, w skandal i głupstwo Chrystusowego krzyża i także w zwycięstwo Chrystusa. To jest nasze zwycięstwo, jest nim nasza wiara. ] “

„Prośmy Ducha Świętego – mówił na zakończenie homilii Franciszek – aby obdarzył nas łaską rozeznania czym jest światowość, a czym Ewangelia”.

 

16 maja 2020, 09:15
Czytaj wszystko >