Vatican News

Papież: módlmy się za tych, którzy z powodu pandemii utracili pracę

Na porannej Eucharystii Papież modlił się za tych, którzy z powodu pandemii utracili pracę. W homilii mówił o Duchu Świętym, który ciągle pomaga nam lepiej rozumieć to, co powiedział nam Jezus.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Franciszek odniósł się do Ewangelii św. Jana (14, 21-26), gdzie Jezus mówi o Duchu Świętym, którego Ojciec pośle uczniom. „To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

„Duch Święty mieszka w nas, Ojciec i Syn posłali Go, aby towarzyszył nam w życiu” – podkreślił Papież. On nas wspiera, podtrzymuje, abyśmy nie upadli, i pomaga w rozumieniu wiary.

Duch Święty na straży depozytu wiary

„Duch Święty uczy nas tajemnicy wiary, uczy, jak wejść w tę tajemnicę i jak ją rozumieć. Uczy nas prawd wiary, jak je rozwijać i nie pobłądzić, gdyż ich rozumienie się rozwija, rośnie, ale zawsze w jednym kierunku – mówił Ojciec Święty. - (...) Wiara nie jest czymś statycznym, ona się rozwija. Rośnie tak, jak rosną drzewa, ciągle są tym samym, ale coraz większe, wydają owoce, lecz pozostają tymi samymi drzewami, rozwijają się w jednym kierunku. Duch Święty chroni przed złym rozumieniem wiary, przed tym, by nie stała w miejscu, nie rozwijała się w nas.“

Franciszek zaznaczył, że Duch Święty jest także jak pamięć, pomaga nam nie zapominać, kogo i co wybraliśmy w naszym życiu. On także oświeca nas w codziennym rozeznawaniu.

Duch Święty prowadzi nas w rozeznawaniu

„I w tej pamięci Duch Święty nas prowadzi, prowadzi w rozeznawaniu tego, co mam teraz robić, nawet w małych decyzjach, jaka jest dobra, a jaka zła droga – powiedział Ojciec Święty. - Jeśli poprosimy o światło Ducha Świętego, On nam pomoże w rozeznawaniu i wyborze dobrych decyzji. On nam towarzyszy, wspiera nas, On nas nauczy wszystkiego, On sprawia, że wiara wzrasta, wprowadza w tajemnicę i przypomina. Duch Święty jest nazywany także Darem, Darem od Boga.“

11 maja 2020, 08:14
Czytaj wszystko >