Vatican News
Papież: Adwent czasem oczyszczania i umacniania wiary Papież: Adwent czasem oczyszczania i umacniania wiary  (Vatican Media)

Papież: Adwent czasem oczyszczania i umacniania wiary

Na trzy wymiary Adwentu: przeszły, przyszły i teraźniejszy, zwrócił uwagę Papież w czasie Mszy w Domu św. Marty. Podkreślił, że ten okres roku liturgicznego jest dobry, aby oczyścić ducha i umocnić się w wierze.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Franciszek zauważył, że także dziś grozi nam „przyzwyczajenie się do wiary”, zapominając o jej „żywotności”. Kiedy jesteśmy przyzwyczajeni – przestrzegł – grozi nam, ze utracimy tę siłę wiary, którą jest jej nowość i która ciągle się odnawia.

Adwent czasem oczyszczenia

„Narodził się Pan, narodził się Odkupiciel, który przyszedł, aby nas zbawić. Tak święto... ale zawsze będzie niebezpieczeństwo, pokusa, aby Boże Narodzenie przesycić duchem świata, przeżywać je w duchu świata... kiedy święto przestaje być kontemplacją – ładne święto rodzinne z Jezusem w centrum – a zaczyna być świętem światowym: zakupy, prezenty, to i tamto... a Pan pozostaje na boku, zapomniany – stwierdził Ojciec Święty. - Dotyczy to także nas: tak, narodził się w Betlejem, ale... I Adwent jest po to, aby oczyścić pamięć z tego, co minęło, z tego wymiaru.“

Adwent służy także temu, aby oczyścić nadzieję, przygotować się na ostateczne spotkanie z Panem.

Oczyścić nadzieję na powrót Pana 

„Ponieważ Pan, który przyszedł wtedy, powróci, powróci! I powróci pytając: «Jak przeżyłeś swoje życie?». Będzie to spotkanie osobiste. My dziś takie spotkanie z Panem mamy w Eucharystii, ale nie jest On takim jak wtedy, 2000 lat temu, w Boże Narodzenie: ale jest pamięć o tamtych wydarzeniach – zaznaczył Papież. - Ale kiedy On powróci, będziemy mieć takie osobiste spotkanie. Trzeba oczyścić nadzieję.“

Franciszek zachęcił wszystkich, aby pielęgnowali wiarę w swej codzienności, pomimo problemów i wielu strapień, troszcząc się o życie wewnętrzne. Nasz Bóg bowiem jest Bogiem niespodzianek i chrześcijanie powinni każdego dnia dostrzegać znaki Jego obecności.

Oczekiwanie i modlitwa to dwa słowa Adwentu

„A trzeci wymiar jest bardziej codzienny: oczyścić oczekiwanie. Oczekiwanie i modlitwa są dwoma słowami Adwentu: ponieważ Pan przyszedł w historii w Betlejem; przyjdzie na końcu świata i także na końcu życia każdego z nas – powiedział Franciszek. – Ale przychodzi każdego dnia, w każdej chwili, do naszego serca, z natchnieniami Ducha Świętego.“

03 grudnia 2018, 14:46
Czytaj wszystko >