Szukaj

Vatican News
2018-05-03 Msza w Domu św. Marty 2018-05-03 Msza w Domu św. Marty  (Vatican Media)

Papież u św. Marty: przekazywać wiarę, ale bez prozelityzmu

W czasie porannej Mszy Papież mówił o postawach, które winny charakteryzować przekaz wiary.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

O prawdziwym dzieleniu się wiarą mówił Papież w czasie Mszy, którą odprawił w kaplicy Domu św. Marty. Podkreślił, że nie polega ono na mechanicznym przekazie treści wiary, bazując na pojęciach i dogmatach, ale na byciu płodnym, jak Kościół-matka, która rodzi dzieci w wierze.

Papież – wiara to nie przekaz informacji

„Przekaz wiary to nie dawanie informacji, ale opieranie się na sercu, kształtowanie serca w wierze w Jezusa Chrystusa. Wiary nie można przekazywać mechanicznie. «Weź tę książeczkę, poczytaj, a potem zostaniesz ochrzczony». Nie. Aby dzielić się wiarą, trzeba wybrać inną drogę: przekazywać to, co sami otrzymaliśmy – mówił Ojciec Święty. I dla chrześcijanina to jest wyzwaniem: być płodnym w dzieleniu się wiarą. To także wyzwanie dla Kościoła: być płodnym jak matka, rodzić dzieci w wierze.“

Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę przekazywania wiary, które dokonuje się z pokolenia na pokolenie, od babci do mamy, a potem do dziecka w atmosferze pełnej miłości. Prawdziwego wyznania wiary dokonuje się bowiem nie tylko poprzez słowa, ale także poprzez ciepło, delikatność, aż po specyficzny język pozawerbalny, nazywany przez Papieża „dialektem”. Główną więc postawą w przekazie wiary jest miłość i świadectwo.

Papież – przekazywać wiarę dzięki świadectwu

„Przekazywanie wiary to nie uprawianie prozelityzmu, to inna rzecz, to coś jeszcze większego. To nie szukanie ludzi, którzy będą kibicować tej drużynie piłkarskiej, temu klubowi, temu centrum kultury; to jest dobre, ale dla wiary prozelityzm nie jest czymś dobrym – kontynuowł Papież. Dobrze powiedział Papież Benedykt XVI: «Kościół wzrasta nie dzięki prozelityzmowi, ale dzięki przyciąganiu». Wiarę przekazuję się, ale dzięki przyciąganiu, to znaczy poprzez świadectwo.“

Dawanie świadectwa temu, w co się wierzy sprawia, że w oczach Bożych zostajemy usprawiedliwieni. A u tych, którzy nas otaczają, budzi ciekawość – dodał Papież.

Papież – świadectwo usprawiedliwia

„Świadectwo pobudza drugiego do ciekawości i opierając się na niej Duch Święty dokonuje przemiany wnętrza. Kościół wierzy poprzez przyciąganie, dzięki niemu wzrasta. I przekaz wiary dokonuje się poprzez świadectwo, aż po męczeństwo – stwierdził Franciszek. Kiedy widzi się spójność życia z tym, co mówimy, zawsze rodzi się ciekawość: «Ale dlaczego on tak żyje? Dlaczego prowadzi życie, służąc innym?» I ta ciekawość jest ziarnem, które podejmuje Duch Święty i niesie je dalej. I taki przekaz wiary czyni nas sprawiedliwymi, usprawiedliwia nas. Wiara nas usprawiedliwia i w przekazywaniu jej dajemy prawdziwe usprawiedliwienie innym.“

03 maja 2018, 13:24
Czytaj wszystko >