Szukaj

Magda Kaczmarek na Ukrainie Magda Kaczmarek na Ukrainie 

Pomoc Kościołowi w Potrzebie nadal niesie wsparcie Ukrainie

To dzięki wspaniałomyślnej pomocy ofiarodawców z różnych zakątków świata, jesteśmy w stanie nadal wspierać projekty pomocowe na Ukrainie, realizowane od początku wojny przez Kościół katolicki działający w tym kraju – podkreśliła w rozmowie z Radiem Watykańskim Magda Kaczmarek, przedstawicielka Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), która już po raz kolejny, od chwili wybuchu wojny odwiedziła Ukrainę.

Mariusz Krawiec SSP – Ukraina  

Okazją do wizyty na Ukrainie było otwarcie w Szaróweczce, na przedmieściach Chmielnickiego, nowoczesnego centrum rehabilitacji im. św. Jana Pawła II i nowego budynku wyższego seminarium duchownego rzymskokatolickiej diecezji kamieniecko-podolskiej. Poświęcenia kompleksu dokonał papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie miało w tym projekcie swój znaczący udział. Zdaniem Magdy Kaczmarek „w tej chwili Kościół skupia się na pomocy ludziom szukającym wsparcia nie tylko na poziomie duchowym, ale i psychologicznym. Duszpasterstwo czasu wojny musi zakładać także profesjonalną pomoc medyczną”.

Otwarcie centrum rehabilitacji było podyktowanie sytuacją, jaka uległa zmianie, gdy wybuchła wojna. Początkowo planowano, aby w diecezji kamienicko-podolskiej, gdzie liczba katolików obrządku łacińskiego jest największa, powstał nowoczesny budynek seminaryjny, który miał zastąpić wysłużony budynek seminarium duchownego, które funkcjonowało do tej pory w Gródku Podolskim. Kiedy wybuchła wojna, zrozumiano, że obiekt będzie potrzebny także osobom doświadczonym przez wojenne traumy. Stąd też zapadła decyzja, aby część budowanego kompleksu seminaryjnego przeznaczyć na potrzeby centrum rehabilitacji.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie działa w 24 krajach świata, w tym także w Polsce. Organizacja stara się wspierać inicjatywy pastoralne, jakie podejmuje Kościół w krajach, gdzie panuje trudna sytuacja ekonomiczna lub tak jak na Ukrainie czy w Ziemi Świętej toczy się wojna. Jak zaznacza Magda Kaczmarek, to często dzięki przysłowiowemu „wdowiemu groszowi” pochodzącemu od anonimowych ofiarodawców, udaje się stowarzyszeniu wspierać wiele ważnych inicjatyw o charakterze duszpasterskim i pomocowym.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

01 lipca 2024, 09:51