Obrady Drogi Synodalnej w Niemczech Obrady Drogi Synodalnej w Niemczech 

Niemcy: protest katolików, Droga Synodalna nie reprezentuje Ludu Bożego

Wśród niemieckich katolików rośnie protest przeciwko raportowi, jaki niemiecki episkopat przekazał do Sekretariatu Synodu w Watykanie jako przygotowanie do jesiennego synodu biskupów w Rzymie. Z raportu wynika, że „katolicy w Niemczech są jednomyślnie przekonani o konieczności reform”, które postuluje kontrowersyjna „droga synodalna”. Przeciwko takiej generalizacji zaprotestowała oddolna inicjatywa świeckich „Nowy początek”.

Tomasz Kycia - Berlin

Przedstawiciele inicjatywy „Nowy początek” wystosowali protest do nuncjusza apostolskiego w Niemczech, w którym twierdzą, że raport episkopatu dokumentuje myślenie katolickich gremiów i instytucji, ale „droga synodalna” w żaden sposób nie reprezentuje ludu Bożego w Niemczech, a rozdęta biurokracja Kościoła w Niemczech nie pomaga w tym, co dziś dla niego najważniejsze, czyli nowej ewangelizacji.

W nocie protestacyjnej podkreśla się, że termin „synodalność” używany jest „w całym tekście w znaczeniu oddolnej demokratyczno-parlamentarnej reorganizacji opartej na modelu synodalności w protestanckich kościołach regionalnych.” Świecka inicjatywa „Nowy początek” przypomina, że Papież Franciszek, który w swoim osobistym liście „Do pielgrzymującego ludu Bożego w Niemczech” przestrzegał przed postępującą w Niemczech erozją wiary i wzywał do „nowej ewangelizacji”, został entuzjastycznie przyjęty przez wiernych, ale przez organizatorów „drogi synodalnej” został on „beztrosko odrzucony”.

Na rozbieżność między raportem a rzeczywistością wskazują też niektórzy katoliccy publicyści w Niemczech. Przypominają oni, że trzyletnie obrady „drogi synodalnej” nie tylko nie przebiegały w jednomyślności, jak sugeruje przekazany Watykanowi raport, ale wręcz budziły wielkie emocje i kontrowersje, których wynikiem było wcześniejsze opuszczenie obrad przez niektórych członków, a także zerwanie współpracy czterech biskupów diecezjalych z powstałą wbrew Watykanowi „komisją synodalną”. Różne podejście do postulatów „drogi synodalnej” – także wśród niemieckich teologów i duszpasterzy – nie zostało odzwierciedlone w raporcie przesłanym do Watykanu. Pomija on także opublikowane ostatnio obszerne badania wśród młodych niemieckich księży, z których wynika, że większość z nich nie jest zainteresowana postulatami „drogi synodalnej”, a za to ponad 80 procent respondentów domaga się większej „oferty z duchową głębią” i „większego skupienia na przekazywaniu treści wiary”.

Wysłany niedawno do Watykanu dokument episkopatu stanowiący syntezę raportów wszystkich niemieckich diecezji mówi o jednomyślności wśród niemieckich wiernych i postuluje m.in. wzmocnienie aspektu rozdziału władzy w Kościele, silniejsze wdrażanie odpowiedzialności biskupów, dopuszczenie świeckich do posługi kaznodziejskiej, rewizję celibatu księży, otwarcie diakonatu dla kobiet i dalszą debatę nt. kapłaństwa kobiet a także rewizję katolickiej etyki seksualnej i integrację osób LGBTQ+ w Kościele.

W dokumencie niemieckiego episkopatu można przeczytać, że niemieckie diecezje już od dziesięcoleci mają doświadczenie synodalności a „Kościół katolicki w Niemczech rozpoczął swoją drogę synodalną jeszcze zanim papież Franciszek nie wystosował swojego zaproszenia do Kościoła powszechnego, aby wyruszyć na wspólną drogę synodalną”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

03 czerwca 2024, 14:22